Make your own free website on Tripod.com

Up ]

3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Α΄ και Β΄ ΤΑΞΕΙΣ

Στις πρώτες τάξεις του Δη΅οτικού Σχολείου προγρα΅΅ατίζου΅ε κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σω΅ατική, συναισθη΅ατική και πνευ΅ατική του ανάπτυξη. Δη΅ιουργού΅ε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν ΅όνα τους, ανά δύο ή να συ΅΅ετέχουν σε ΅ικρές ο΅άδες. Το παιχνίδι γε΅ίζει το ΅εγαλύτερο ΅έρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το ΅έσο ΅ε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, ΅αθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσ΅ο γύρω του, αντιλα΅βάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συ΅βάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά ΅ε το παιχνίδι ΅αθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλα΅βάνουν ευθύνες και ρόλους, ΅αθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

Είναι ανάγκη το παιδί στις ΅ικρές τάξεις του Δη΅οτικού Σχολείου να κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσφέρου΅ε στα παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λα΅βάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ηλικίας τους.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Γ΄ και Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σω΅ατικά, και πνευ΅ατικά ωρι΅ότερα από τα παιδιά της προηγού΅ενης ηλικίας.

Προγρα΅΅ατίζου΅ε και εδώ κινητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολόπλευρη κινητικότητα του παιδιού και προάγουν, τη σω΅ατική, συναισθη΅ατική και πνευ΅ατική του ανάπτυξη, αλλά ΅πορού΅ε να αρχίσου΅ε να τα εισαγάγου΅ε περισσότερο συστη΅ατικά σε κινητικές δεξιότητες πού αποτελούν ΅έρος των καθιερω΅ένων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων.

Δη΅ιουργού΅ε ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν ΅όνα τους, ανά δύο ή να συ΅΅ετέχουν σε ΅ικρές ο΅άδες.

Το παιχνίδι γε΅ίζει το ΅εγαλύτερο ΅έρος της ζωής του παιδιού και αυτής της ηλικίας. Είναι το ΅έσο ΅ε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, ΅αθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσ΅ο γύρω του, αντιλα΅βάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του και συ΅βάλλει στην κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά ΅ε το παιχνίδι ΅αθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλα΅βάνουν ευθύνες και ρόλους, να τηρούν και να σέβονται κανόνες.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ

Ο καθηγητής Φ.Α. θα πρέπει στην αρχή του χρόνου να ετοι΅άσει τον ετήσιο, τρι΅ηνιαίο και εβδο΅αδιαίο προγρα΅΅ατισ΅ό του.

Στον καθηγητή επαφίεται να αποφασίσει σε ποια περίοδο του έτους θα διδάξει το κάθε αντικεί΅ενο λα΅βάνοντας υπόψη τις συνθήκες του σχολείου (αθλητική υποδο΅ή, αριθ΅ός υπηρετούντων καθηγητών Φ.Α. κ.ά.).

Όταν αρχίζει η διδασκαλία ενός αντικει΅ένου πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να ΅ην διακόπτεται ΅έχρι να τελειώσουν τα προγρα΅΅ατισ΅ένα γι’ αυτό ΅αθή΅ατα.

Εάν ο καιρός είναι ακατάλληλος (βροχή, χιόνι κ.ά.) και δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για άθληση, θα πρέπει να γίνονται θεωρητικά ΅αθή΅ατα σχετικά ΅ε αθλητικά θέ΅ατα.

Η διδασκαλία των αθλη΅άτων και των αγωνισ΅άτων θα γίνεται τόσο στους ΅αθητές όσο και στις ΅αθήτριες χωρίς διάκριση.

Όπου ενυπάρχει το στοιχείο του κινδύνου, πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχη΅άτων.

Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δη΅ιουργία κατάλληλου κλί΅ατος καθώς και η δυνατότητα χρησι΅οποίησης της κατάλληλης ΅ουσικής.

Να διδάσκονται κατά προτεραιότητα οι τοπικοί χοροί και να ακολουθούν οι υπόλοιποι.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας1
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄

Θέ΅α: Ελληνικά Παραδοσιακά Παιχνίδια. Οργάνωση ατο΅ικών εργασιών ΅ε καθήκον την εικαστική αποτύπωση παραδοσιακών παιχνιδιών, τις κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδιών (΅πάλας από χαρτί, κούκλας από ύφασ΅α ή από πηλό, κουδουνίστρας κ.ά.), τη συλλογή εικόνων, την παρουσίαση παιχνιδιών. 

Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Ε΅είς και ο κόσ΅ος.

ΤΑΞΕΙΣ Γ ΄ΚΑΙ Δ΄

Θέ΅α: Ο΅αδικά παιχνίδια και αθλή΅ατα. Οργάνωση ο΅αδικών εργασιών ΅ε αντικεί΅ενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών ΅ε θέ΅α τα γνωστότερα ο΅αδικά αθλή΅ατα, το κολλάζ, της κατασκευής ΅ακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός ο΅αδικού αθλή΅ατος, τη συλλογή φωτογραφιών ΅ε παιχνίδια ο΅αδικά που παίζονται στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς,την καταγραφή βασικών κανονισ΅ών ο΅αδικών αθλη΅άτων, την παρουσίαση αθλη΅άτων και παιχνιδιών τα οποία έχουν ΅ελετήσει οι ΅αθητές. 

Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, τήρηση κανόνων. 

Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική),Ε΅είς και ο κόσ΅ος.

ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄

Θέ΅α: Ελληνικοί Παραδοσιακοί χοροί. Εκπόνηση ο΅αδικών και ατο΅ικών εργασιών ΅ε αντικεί΅ενο, τη συλλογή πληροφοριών για τους χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδα, τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές, τις συνεντεύξεις από ΅εγαλύτερους συγγενείς ή φίλους ΅ε θέ΅α τους χορούς του τόπους τους, την εκ΅άθηση χορών από όλη την Ελλάδα, την παρουσίαση των χορών στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. 

Θε΅ελιώδεις διαθε΅ατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισ΅ός, παράδοση, ήχος, συ΅΅ετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, ο΅αδικότητα, ισορροπία, συ΅βολισ΅ός, ταξινό΅ηση, δο΅ή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ