Η ιστοσελίδα έχει μετακινηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://cypeteacher.tripod.com

Το υλικό που προϋπήρχε διατηρείται αφού οι σελίδες αναφέρονται ως πηγές αναφοράς σε ελληνικά αλλά και κυπριακά σχολικά εγχειρίδια!!!