Up ]

Μια Διαχρονική Πρόταση: 

Ο Ολυμπισμός είναι τρόπος Ζωής  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Π.Ι.)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Ι.    Εισαγωγή

 ΙΙ.   Ένταξη του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας μέσα στο πρόγραμμα του Σχολείου

·        Η φιλοσοφία του σχολείου

·        Σκοποί

·        Η εκτέλεση

 ΙΙΙ.  Οι Επιτροπές

·        Εργασίες για τις επιτροπές

·        Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην αρχική οργάνωση

-         Επιτροπή Τελετουργικού

1.      Τελετή Έναρξης

2.      Τελετή Λήξης

-         Επιτροπή Βραβεύσεων και Γραμματεία

-         Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων

-         Επιτροπή Βοηθητικών Εργασιών

-         Επιτροπή Υποδοχής, Φιλοξενίας και Φιλοφροσύνης

 ΙV. Παραδείγματα δραστηριοτήτων μέσα στη τάξη

·        Φυσική Αγωγή

Εισηγήσεις δραστηριοτήτων

·       Γλώσσα

·    Επιστήμη

·      Μαθηματικά

·       Κοινωνικές Επιστήμες

·        Τέχνη – Τεχνολογία

·        Μουσική

·        Αγωγή Υγείας

V. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

 VI. Βιβλιογραφία

·        Ελληνική

·        Ξένη  

Ο  ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ

 Εισαγωγή για τον Εκπαιδευτικό:

 Ο Ολυμπισμός δεν περιορίζεται μόνο στην αγωνιστική έκφραση του ανθρώπου και στο μεγαλείο των Ολυμπιακών αγώνων. Αποτελεί ένα ιδεολογικό σύστημα αξιών όπως, το ευ αγωνίζεσθαι, ο σεβασμός, η αμεροληψία, η ευγενική άμιλλα και όλες οι άλλες αξίες που στοχεύουν στην εξύψωση του ανθρώπου ως μίας ενιαίας ψυχοσωματικής και πνευματικής οντότητας. Είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας του μέτρου. Γενικά είναι έκφραση και τρόπος ζωής που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και λαών. Γίνεται βίωμα κυρίως μέσω της παιδείας και προστατεύεται από ειδικούς κανονισμούς.

    Οι λαμπρές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων κάθε τέσσερα χρόνια φέρνει στο προσκήνιο τIς ιδέες και το πνεύμα του Ολυμπισμού.  Οι θρύλοι των Ολυμπιακών Αγώνων άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου και βοήθησαν στην  επανασύσταση τους.  Κατά την αρχαιότητα οι αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων αντιπροσώπευαν την πόλη τους και έπρεπε να είναι υγιείς ηθικά και άριστοι αθλητές.  Όπως αναφέρει ο Καμίτσης (1993), η  Ελληνική φράση καλός και αγαθός αναφέρεται σ’ αυτήν την αρμονία του σώματος του πνεύματος και  της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι ΄Έλληνες πίστευαν ότι ένας αθλητής Ολυμπιακών Αγώνων έπρεπε να έχει «νουν υγιή εν σώματι υγιή». 

 Κατά τον Tulloh (1976) οι αρχαίοι ΄Έλληνες συντηρούσαν την φιλοσοφία ότι το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων σήμαινε να είσαι ο καλύτερος που ήταν δυνατόν να είσαι.  Πίστευαν ότι η ευγενική προσπάθεια ήταν πιο σημαντική από τον θρίαμβο του να είσαι  ο νικητής.  Η συνεργασία και η συμμετοχή καθώς επίσης η δικαιοσύνη και η αθλητοπρέπεια,  ήταν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιτυχία των Ολυμπιακών αγώνων.  Όπως αναφέρει ο Αλμπανίδης (2002), κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων οι πόλεμοι σταματούσαν και η ειρήνη βασίλευε.  Παρόλο ότι ο εθνικισμός έπαιζε κάποιο ρόλο,  ήταν η προσπάθεια για αρίστευση που κέρδιζε τις εντυπώσεις.  Ο πολυεθιμιτικός χαρακτήρας των αγώνων ήταν φανερός στην ιστορική πορεία του Ολυμπισμού. Ακόμη και σήμερα αντανακλά το πνεύμα της συγκέντρωσης ανθρώπων μαζί απ’ όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν σ’ ένα ειρηνικό περιβάλλον.

 Η φράση «είθε να αριστεύσεις» προσφέρει στον κάθε εκπαιδευτικό την ευκαιρία να συμπεριλάβει και να εμφυσήσει  τις Ολυμπιακές ιδέες και το πνεύμα του Ολυμπισμού μέσα από κάθε μάθημα.  Πολλά σχολεία σε παγκόσμια κλίμακα γιορτάζουν τη συμπλήρωση των Ολυμπιακών δραστηριοτήτων μέσω μίας εκδήλωσης ή μίας σειράς εορταστικών εκδηλώσεων Ολυμπιακού περιεχομένου.  Είτε οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται σε μία μέρα μόνο,  είτε γίνονται σε πολλές μέρες, ή πολλές βδομάδες,  η Ολυμπιακή Ημέρα στα σχολεία ως αποκορύφωμα μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, μπορεί να λειτουργήσει ως άξονας οργάνωσης και παρουσίασης μίας ευρύτερης προσπάθειας συνεργασίας,  συμμετοχής και δίκαιου παιχνιδιού στο σχολείο.

Η Ολυμπιακή Ημέρα στα σχολεία προσφέρεται για εμπέδωση της ιδέας της συνεργασίας,  της κατανόησης και της ισότητας των φύλων.  Οι νέοι μας χρειάζεται να συνεργαστούν για να αναγνωρίσουν σκοπούς και στόχους,  να εργαστούν για να τους επιτύχουν ώστε να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση.  Η επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα μέσα στην τάξη καθώς επίσης και η επιτυχία σε οποιονδήποτε συναγωνισμό,  αντιπροσωπεύει τις ιδέες της Ολυμπιακής κίνησης και το πνεύμα του Ολυμπισμού.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 Ένταξη του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας μέσα στο Πρόγραμμα του Σχολείου

 Η Φιλοσοφία του Σχολείου

 Ο εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας στα σχολεία πρέπει να οργανώνεται και να ταυτίζεται με την φιλοσοφία του σχολείου.  Οι ιδέες και η εφευρετικότητα μπορούν να εναρμονίζονται με τη φράση «Έμφαση στο Άριστο» και επίσης να συνάδουν με τους σκοπούς και επιδιώξεις για τη χρονιά. Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να ετοιμάσουν και οργανώσουν πολλές δραστηριότητες και προγράμματα που να συνάδουν με το Ολυμπιακό πνεύμα και τις Ολυμπιακές ιδέες.  Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να αφιερώσει μία ημέρα ή πολλές βδομάδες ή ένα τρίμηνο σε Ολυμπιακές δραστηριότητες σε κάθε μάθημα ξεχωριστά.  Ένα  Ολυμπιακό Φεστιβάλ μπορεί να είναι και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σε χρόνο που θα επιλέξει η Οργανωτική Επιτροπή.

 Σκοποί:

Eίτε η Ολυμπιακή μέρα οργανώνεται για μια μέρα, ή για μια βδομάδα, ή για ένα μήνα, ή τρίμηνο, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στα πιο κάτω σημεία, που εύκολα μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να ταιριάζουν στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.

 1.                  Στην προσπάθεια για αρίστευση του κάθε μαθητή/τριας (να γίνει ο/η καλύτερος/η σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες).

 2.                  Στην υιοθέτηση της διδασκαλίας των Ολυμπιακών αξιών και ιδεωδών σε όλα τα μαθήματα.

 3.                  Στην οργάνωση μίας τουλάχιστο σχολικής εκδήλωσης στην οποία να λαμβάνει μέρος όλο το σχολείο. Η εκδήλωση να είναι βασισμένη σε Ολυμπιακές αρχές και αξίες που προβάλλουν τη συνεργασία,  τη συμμετοχή και το τίμιο παιχνίδι ( fair play) .

 Η Εκτέλεση:

To επίπεδο συμμετοχής μπορεί να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο για τους εξής λόγους:

  • Ο πληθυσμός των σχολείων διαφέρει
  • Τα τμήματα είναι χωρισμένα διαφορετικά
  • Ο χρόνος που δίνεται για το πρόγραμμα διαφέρει 

 Το μοντέλο πρόγραμμα της παρούσας πρότασης είναι προσαρμοσμένο για ολοκλήρωση σε 4 βδομάδες. Οι πρώτες 3 βδομάδες είναι αφιερωμένες σε δραστηριότητες και εργασίες και η 4 εβδομάδα στην αξιολόγηση, στην κριτική των δημιουργημάτων και στην οργάνωση δραστηριοτήτων με (τελετουργικό λήξης όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες).

   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ι.  Eργασίες για τις επιτροπές

Οι Επιτροπές αυτές οργανώνουν μια εισηγητική συγκέντρωση όλου του σχολείου με γενικές πληροφορίες και ενθαρρύνσεις βασισμένες στο Ολυμπιακό έθιμο π.χ. μια Ολυμπιακή ταινία μπορεί να επιδειχτεί,  ή να συμπεριλαμβάνει μίαν επίδειξη ενός χορού τοπικού,  ή ακόμη να έχει ένα Ολυμπιακό αθλητή ή απλώς ένα γνωστό και αποδεκτό από όλους αθλητή που να κάνει μια μικρή εισήγηση.  Σ’ αυτή τη συγκέντρωση  μπορεί ο διευθυντής με κάποιο πανηγυρικό τρόπο να παρουσιάσει και συστήσει τα μέλη της οργανωτικής και των υπόλοιπων επιτροπών, και να τους ενθαρρύνει για το έργο που θα επιτελέσουν.  Οι επιτροπές αυτές είναι υπεύθυνες για την επιλογή των διαφόρων δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής ημέρας.  Προαποφασίζεται πού και ποιος θα είναι επικεφαλής της κάθε δραστηριότητας, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης όλων των λεπτομερειών της δραστηριότητας.         ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 II.       Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην αρχική οργάνωση:

                     Η επιλογή Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο νωρίς.  Η Οργανωτική Επιτροπή καλό είναι να αποτελείται από ανθρώπους όλων των ειδικοτήτων που θα είναι στους αγώνες και ένα μαθητή/τρια από κάθε τάξη.  Η κάθε τάξη θα πρέπει να επιλέγει τον/την αντιπρόσωπο, που θα παρευρίσκεται σ’ όλες τις συγκεντρώσεις της Οργανωτικής Επιτροπής. Ο μαθητής/τρια θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του τμήματος του για την όλη προσπάθεια. Η Επιτροπή αυτή θα  είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση του προγράμματος για όλο το σχολείο.

 -                     Η επιλογή ενός γενικού συντονιστή του προγράμματος. Ο συντονιστής της Ολυμπιακής ημέρας μπορεί να είναι διαφορετικό άτομο από τον γενικό συντονιστή του προγράμματος.

-                     Η επιλογή της ημέρας και ώρας της Ολυμπιακής δραστηριότητας. Είναι καλό να ορίζεται έγκαιρα και να υπάρχει εφεδρική ημέρα σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών.

 Επιτροπή Τελετουργικού:

Η επιτροπή Τελετουργικού μελετά και υιοθετεί την τελετή έναρξης που περιλαμβάνει: Παρέλαση αθλητών, άφιξη φλόγας, άναμα βωμού, μουσική για την παρέλαση,  ορκωμοσία αθλητών, επίσημη έναρξη αγώνων, ελευθέρωση περιστεριών ή μπαλονιών, γυμναστικές επιδείξεις και χορούς. Συνήθως η μουσική επένδυση γίνεται με τη συμμετοχή της σχολικής ορχήστρας ή της χορωδίας. Η τεχνολογία ετοιμάζει τα σκηνικά και το βωμό. Τα οικοκυρικά φτιάχνουν τις σημαίες των διαφόρων χωρών για τη παρέλαση. Η τέχνη φτιάχνει τα μετάλλια ή κορδέλες, ετοιμάζει πιστοποιητικά, καλλιτεχνεί αφίσες και αναλαμβάνει το στόλισμα των κτιρίων με υλικό Ολυμπιακού περιεχομένου. Τέλος, η φυσική αγωγή αναλαμβάνει τις  κύριες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες. Συνήθως αυτές οργανώνονται αποκλειστικά από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Η οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων, όργανα, συμμετοχές, πρόγραμμα αγωνισμάτων προκριματικών, κριτές, μαθήματα και αξιολόγηση.

 Τελετή ΄Έναρξης:

H τελετή έναρξης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την επιδιωκόμενη ατμόσφαιρα: Πρέπει να χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια, ποιότητα και να δίνεται έμφαση στη λεπτομέρεια.  Άτομα κλειδιά της τελετής έναρξης πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για τις λεπτομέρειες των καθηκόντων και ευθυνών τους,  ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά και σοβαρά λάθη.  Η επιτροπή πρέπει να έχει υπόψη της και τα ακόλουθα:

 §         Να επιλέξει ένα αθλητή ή μαθητή/τρια για να μεταφέρει τη φλόγα στο βωμό.

     §         Να φροντίσει για την ανάρτηση σημαιών.  Σε περίοπτο σημείο μπορεί να υπάρχει ειδικό σκηνικό με όλες τις σημαίες του κόσμου. 

§         Να φροντίσει για την παρέλαση των αθλητών που θα φέρουν τις σημαίες των διαφόρων χωρών.  

§         Να φροντίσει για το καλωσόρισμα που συνήθως γίνεται από τον γενικό οργανωτικό  ή τον παρουσιαστή. 

§         Να οργανώσει την Ολυμπιακή ορκωμοσία η οποία γίνεται από τον διευθυντή ή από έναν ξεχωριστό επισκέπτη. 

§         Να μεριμνήσει για το άτομο που θα διαβάσει τον Ολυμπιακό χαιρετισμό,  ενώ ταυτόχρονα η ορχήστρα ή χορωδία θα εκτελεί τον Ολυμπιακό Ύμνο. 

§         Να φροντίσει για την απελευθέρωση περιστεριών ή μπαλονιών. 

§         Τέλος να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της γιορτής με χορούς από τα παιδιά,  ασκήσεις ακριβείας και ομαδικές δραστηριότητες.  

§         Να αναθέσει στον διευθυντή ή τον δήμαρχο ή τον κοινοτάρχη την ευθύνη για την επίσημη κήρυξη των αγώνων.  

Tελετή Λήξεως:

 §         Aπονομή επάθλων στους νικητές

§         Μεταφορά της δάδας εκτός σταδίου

§         Κήρυξη της λήξης των αγώνων

§         Πρόσκληση για τους επόμενους αγώνες

§         Υποστολή σημαίας με τη συνοδεία του Ολυμπιακού Ύμνου

§         Αποχώρηση αθλητών

Επιτροπή Βραβεύσεων και Γραμματεία :

 Η επιτροπή αυτή αποφασίζει για τις κατηγορίες που θα δοθούν βραβεία ή έπαθλα.  Συστήνεται να δίδονται βραβεία ή έπαθλα μόνο στους νικητές.  Πρέπει να εξασφαλίζει την ετοιμασία και έγκαιρη παράδοση των βραβείων ή επάθλων.  Επίσης πρέπει να αποφασίζει για το πώς θα επιδίδονται τα  βραβεία ή έπαθλα στους διαγωνιζόμενους το πότε, από ποιους και να ελέγχει τη συνοδευτική μουσική των βραβεύσεων. Οι εκπαιδευτικοί μαθηματικών και Φυσικών μπορούν να βοηθήσουν σαν κριτές και να επεξεργαστούν τα τελικά αποτελέσματα.  Όλες οι μετρήσεις μπορούν να  γίνουν από αυτή την ομάδα.  Οι εκπαιδευτικοί των Ελληνικών μπορούν να αναλάβουν  τις παρουσιάσεις από τα μικρόφωνα,  κασετόφωνα, T.V., Videos,  και να συντονίζουν τα προγράμματα για όλες τις ανακοινώσεις. Εάν π.χ. τα κείμενα είναι μέρος του εορταστικού προγράμματος,  τότε το διάβασμα του νικητήριου κειμένου μπορεί να είναι μέρος της όλης γιορτής. Οι εκπαιδευτικοί των κοινωνικών θεμάτων μπορεί να μεριμνήσει για τεκμήρια και δημοσιότητα,  και για τεκμηριωμένες παρουσιάσεις των νικητών.

 Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων:

Αυτή η επιτροπή είναι υπεύθυνη για να προσκαλεί προσωπικότητες όπως το δήμαρχο ή βουλευτές, Ολυμπιονίκες, αθλητές και άλλους.

 Επίσης να επικοινωνεί και να ενημερώνει τα μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς. Να εκδίδουν μικρές ανακοινώσεις,  και να χρησιμοποιούν βιντεοταινίες, slides και αφίσες με τα οποία να προβάλλουν στο σχολείο και στους οργανωμένους γονείς τις εξελίξεις για τις σχολικές Ολυμπιακές δραστηριότητες.

 Επιτροπή Βοηθητικών Εργασιών:

Η Επιτροπή Βοηθητικών Εργασιών ενθαρρύνει τις καντίνες του σχολείου να πωλούν εθνικά φαγητά και ενθαρρύνει τις καθαρίστριες να έχουν τους χώρους του σχολείου σε λειτουργήσιμη κατάσταση.  Την ημέρα του φεστιβάλ  να φροντίσουν για την παρουσία στελεχωμένου σταθμού πρώτων βοηθειών, σκιασμένων χώρων, νερό και άλλα ποτά για τους συμμετέχοντες.  Τέτοιοι σταθμοί μπορεί να εξυπηρετούν και τους μή συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για σκοπούς συλλογής χρημάτων που θα εξυπηρετήσουν το πρόγραμμα.

Επιτροπή Υποδοχής, Φιλοξενίας και Φιλοφροσύνης:

Τα μέλη αυτής της επιτροπής πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα αποχωρητήρια, οι καντίνες, το νερό, οι σταθμοί πρώτων βοηθειών, οι αίθουσες δραστηριοτήτων και τα γήπεδα. Επίσης, να είναι καλά ενημερωμένοι για το πρόγραμμα και να έχουν την ευθύνη για τη  διανομή του.  Έχουν την ευθύνη για την υποδοχή και καθοδήγηση των επισήμων και επισκεπτών. Φροντίζουν για τους οργανωμένους χώρους ξεκούρασης και φιλοφρόνησης για τους διαγωνιζομένους και τους επισκέπτες.      

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  Π αραδείγματα Δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη:

 O καθηγητής του κάθε μαθήματος μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της Ολυμπιακής ημέρας στα σχολεία. Το κάθε σχολείο γιορτάζει την ημέρα αυτή με τρόπο που να ταιριάζει στις επιδιώξεις και την φιλοσοφία του. Οι πιο κάτω ιδέες μπορούν και να τροποποιηθούν γιατί είναι μόνο εισηγήσεις:

 Φυσική Αγωγή:

 Στις αρχές του τριμήνου οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνουν την προσοχή των παιδιών σε θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης και πρακτικής εξάσκησης (προπονήσεις) και σε προγράμματα που ακολουθούν Ολυμπιακοί Αθλητές. Οι μαθητές μπορεί να επιλέξουν να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης ως μέρος της εξέτασης φυσικής κατάστασης που γίνεται κάθε χρόνο από το σχολείο.

 Εισηγήσεις Δραστηριοτήτων:

 §         Γίνεται μελέτη για τους τρόπους μέτρησης του πάχους των αθλητών. Η ποσότητα του πάχους μπορεί να μετρηθεί με (skin fold caliber) μέτρηση της δερματοπτυχής ή με μέτρημα στο νερό εάν υπάρχει. Μελετήστε τις διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών σε διάφορα αθλήματα.

§         Γίνεται μελέτη για το καρδιοαναπνευστικό σύστημα και πώς επηρεάζεται  από την εξάσκηση, (παλμός ξεκούρασης των παιδιών, τον παλμό εξάσκησης, ποιος είναι ο ιδανικός παλμός της καρδιάς για την τάξη στην οποία διδάσκετε).  Σχεδιάστε προγράμματα εξάσκησης. 

§         Το κάθε τμήμα να επιλέγει μίαν χώρα την οποία θα αντιπροσωπεύει.  Οι μαθητές μελετούν το εθνικό σπορ της χώρας αυτής. Επίσης, μελετούν τις μεθόδους προπόνησης, τα όργανα και τους Ολυμπιονίκες της. 

§         Μαθαίνουν τους εθνικούς χορούς των χωρών για να τους διδάξουν στους άλλους. Να δουλέψουν με τους καθηγητές μουσικής για να μάθουν τους αυθεντικούς ήχους και τον τρόπο έκφρασης τους. Επαγγελματικά χορευτικά συγκροτήματα μπορεί να προσκληθούν για να κάνουν παρουσίαση σε σχολική συγκέντρωση και έτσι να κινήσουν το ενδιαφέρον. 

§         Γίνεται έρευνα για τη διαδικασία ένταξης νέων αθλημάτων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι είναι οι αγώνες επίδειξης και πότε γίνονται. 

§         Γίνεται σύγκριση αποτελεσμάτων του σχολείου με αυτά που φέρνουν Ολυμπιονίκες. Καταγράψετε τις ξεχωριστές επιδόσεις για κάθε αγώνισμα: Στίβος, κολύμβηση, σκοποβολή, άρση βαρών. 

§         Γίνεται επιλογή ενός δημοφιλή Ολυμπιονίκη και γράψτε την ιστορία του ή διαλέξτε έναν σεβαστό αθλητή της πόλης ή του χωριού σας και μελετήστε την ιστορία της ζωής του. 

§         Γίνονται πειραματισμοί κατά την διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις πιο κάτω καταστάσεις: 

α)      Παίζετε παιχνίδι χωρίς διαιτητές, κανονισμούς ή και αρχηγούς

β) Παίζετε καινούργια παιχνίδια με έμφαση την συνεργασία  

μετά

 α) Παίζετε με καλούς διαιτητές, αρχηγούς και κανονισμούς

β) Συζητάτε για τις διαφορές

γ)Παίζετε ένα πολύ συναγωνιστικό παιχνίδι και σημειώστε τις

   διαφορές.

§         Οργανώνεται εκπαιδευτικό σεμινάριο για διαιτητές για τους τελικούς ούτως ώστε ο συναγωνισμός να είναι δίκαιος και κατοχυρωμένος. Κάντε ημερίδες ενημέρωσης για τους κανονισμούς και τις αλλαγές εάν χρειάζεται.  Δώστε κίνητρα για καλές διαιτησίες π.χ. χρυσό σφυρί.

 §         Οργανώνεται πρόγραμμα «FAIR PLAY» και αναγνωρίζονται (βραβεία) παιδιά που παρουσιάζουν εξαιρετική τιμιότητα και αθλητοπρέπεια. Τονίζεται η αναγκαιότητα επίδειξης αθλητοπρέπειας και από τους θεατές. Οργανώνεται εκστρατεία στο σχολείο για συνεργασία και «FAIR PLAY» πάντοτε. 

§         Βοηθούνται οι μαθητές να αποφασίσουν σε ποια αγωνίσματα θα λάβουν μέρος την ημέρα των ενδοσχολικών αγώνων, να μάθουν όλους τους κανονισμούς και ότι δήλωσαν σωστά συμμετοχή στα αγωνίσματα.  Τα Ολυμπιακά αγωνίσματα πρέπει να μελετηθούν καλά.

Οργανώνονται σεμινάρια ή επιδείξεις για τα ολιγότερο γνωστά αγωνίσματα,  όπως το πένταθλο, δέκαθλο και άλλα. 

·        Οργανώνονται ανταγωνιστικές δραστηριότητες για τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

-    Τα αγόρια/κορίτσια μπορούν να λάβουν μέρος σε  όχι περισσότερα από δύο

     αγωνίσματα και μία σκυταλοδρομία.  Όλες οι συμμετοχές πρέπει να

     παραδοθούν στο γραφείο Φυσικής Αγωγής τουλάχιστο μία βδομάδα πριν την

     έναρξη.  Όλα τα τμήματα δικαιούνται 2 συμμετοχές στο κάθε αγώνισμα και

     μίαν ομάδα σκυταλοδρομίας Χ 4. 

-   Οι μαθητές πρέπει να είναι στο χώρο του αγωνίσματος αμέσως μετά την

    ανακοίνωση του. 

-   Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανονισμούς και εντολές

    που διέπουν το αγώνισμα του. 

-   Οι μαθητές που δεν λαμβάνουν μέρος ενθαρρύνονται να βοηθήσουν σαν

    κριτές, διαιτητές κτλ. 

-   Η αθλητική επιτροπή του σχολείου θα αποφασίσει για τα αγωνίσματα που θα

    συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΓΛΩΣΣΑ:

 Στην Αρχαία Ελλάδα η καλλιέργεια του διαλογισμού εθεωρείτο εξίσου σημαντική  όσο και η άσκηση. Έτσι στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος μπορεί να ενταχθούν ποικίλες δραστηριότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

§         Διοργανώνεται ποιητικός διαγωνισμός και ενθαρρύνεται η συγγραφή ποίησης. Συγκεντρώνονται, διαβάζονται και συζητούνται κείμενα, εργασίες και ποίηση που έχει σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

§         Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γράψουν κείμενα για τον Ολυμπισμό, για τους Ολυμπιονίκες και άλλες πτυχές της Ολυμπιακής κίνησης. Ίσως θα ήταν καλό κάποια από αυτά τα  κείμενα να διαβάζονται καθημερινά από τα μεγάφωνα του σχολείου. Επίσης θα ήταν εξίσου καλό να ακούονται κάποιες φράσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

§         Διοργανώνεται διαγωνισμός κειμένων μέσα στο σχολείο ως μία ευκαιρία για να επεκτείνουν τα παιδιά τις δημιουργικές προσπάθειες τους. 

§         Διοργανώνεται μία συζήτηση που θα επικεντρώνεται σε τυχόν διαφωνίες ή επίμαχα σημεία που έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό αποτελεί μία καλή ευκαιρία για να ακουστούν και οι δύο πλευρές.  Παίζοντας το ρόλο της διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς μελετούν επίμαχα σημεία,  δίνεται η ευκαιρία για ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων.  Εισηγήσεις για θέματα μπορεί να είναι:  Επαγγελματίες αθλητές Vs Ερασιτέχνες, Εθνικισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες, εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, προγράμματα ελέγχου doping και άλλα.

§         Καθιερώνεται η χρησιμοποίηση φράσεων ή χαιρετισμών όπως, «καλημέρα», «γεια σου», «ευχαριστώ», «παρακαλώ», «συγχαρητήρια» κτλ. σε διάφορες γλώσσες εκ περιτροπής.

Η γλώσσα για κάθε ημέρα μπορεί να ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα του σχολείου το πρωί.  Μπορεί να αναρτώνται και πινακίδες σε κεντρικά σημεία του σχολείου. Κάθε τάξη διαλέγει μία χώρα την οποία  αντιπροσωπεύει,  αυτή η τάξη θα είναι υπεύθυνη να κάνει αντιληπτή τη γλώσσα εκείνης της χώρας τη συγκεκριμένη μέρα.

Μπορούν να προσκληθούν ομιλητές από άλλες χώρες για να μιλήσουν για την χώρα τους τα έθιμα τους τη γλώσσα τους κτλ. 

§         Διαβάζονται βιβλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες,  την Ολυμπιακή κίνηση,  τον Ολυμπισμό.  Οι εκπαιδευτικοί της γλώσσας πρέπει να εξασφαλίσουν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου βιβλία Ολυμπιακού περιεχομένου. Μπορούν να καθιερωθούν επίπεδα για βράβευση της προσπάθειας μελέτης. 

§         Δημιουργείται μία σειρά με ερωτήσεις και θέματα για έρευνα και μελέτη στη βιβλιοθήκη και διασφαλίζεται ότι οι πηγές πληροφοριών ευρίσκονται στο σωστό μέρος της βιβλιοθήκης. 

§         Κατασκευάζονται σταυρόλεξα ή και άλλα παρόμοια παιχνίδια βασισμένα σε λεξιλόγιο Ολυμπιακού περιεχομένου. 

§         Οργανώνεται αρχαίο Ελληνικό δείπνο με αυθεντικό Ελληνικό φαγητό,  πρόγραμμα και μουσική.    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 

Στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών μπορεί να επιλέξουν δραστηριότητες όπως αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά πιο κάτω: 

§         Ερευνώνται οι κλιματολογικές διαφορές,  η τοποθεσία και η μορφολογία των διαφόρων τοποθεσιών που έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες.  (Ποια η διαφορά οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μεξικό,  την Ατλάντα,  την Βαρκελώνη, την Ρώμη, το Τόκιο, την Αθήνα;  Ποια διαφοροποίηση επιφέρεται στα προγράμματα προετοιμασίας των αθλητών;) 

§         Ερευνάται η αντίσταση του αέρα στον αθλητή, η γωνιά εκτόξευσης του ακοντίου ή του δίσκου, το πάτημα στο μήκος ή στο τριπλούν και πολλά άλλα. 

§         Ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους η Ολυμπιακή Επιτροπή των Η.Π.Α.  δημιούργησε τμήμα επιστημονικών μελετών και οι συστάσεις που γίνονται στις μελέτες αυτές. 

§         Ερευνάται τι επίδραση έχει η ψυχολογία στην προετοιμασία των αθλητών; Τι είναι η πνευματική επανάληψη ή πνευματική προπόνηση ή προετοιμασία;

§         Ερευνάται τι ρόλο παίζει η επιστημονική τεχνολογία στις αλλαγές οργάνων, (παραδείγματα πρωτοποριακά). 

§         Ερευνάται πώς ξεπεράστηκαν οι ανθρώπινες αδυναμίες ξανά και ξανά.  Τι συνέβαλε στην κατάρριψη ρεκόρ (Βιοφυσική). 

§         Ερευνάται τι είδους άλογα έχουν ιππευτεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Ποία τα αγωνίσματα γι’ αυτά τα άλογα.  Ποίες ράτσες αλόγων χρησιμοποιούνται και για ποια αγωνίσματα (Ζωολογία). 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

§         Κατασκευάζεται πίνακας με τις μονάδες μέτρησης των διαφόρων αγωνισμάτων. 

§         Οργανώνεται πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα στατιστικά για την τελική ημέρα γιορτής.  Γίνεται επεξεργασία του τρόπου μετάδοσης των στατιστικών στοιχείων 

§         Δημιουργούνται δελτία αναφοράς ή καταγραφής αποτελεσμάτων για να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των αγωνισμάτων. 

§         Κατασκευάζονται απομιμήσεις λεφτών των διαφόρων χωρών και χρησιμοποιήστε τα για κάποιο παιχνίδι ενδοτμηματικό ή για να μάθουν τη σχέση των ξένων χρημάτων με τα δικά μας π.χ.  $ U.S. σε CY. £. Σε Ευρώ. 

§         Ενθαρρύνεται η απομνημόνευση των ονομάτων των ξένων χρημάτων,  ειδικά της χώρας που αντιπροσωπεύει η τάξη τους.  

§         Οι μαθητές μελετούν και συζητούν  ποιο ήταν το κόστος των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων; Πώς οργανώνονται οικονομικά σ’ άλλες χώρες; Τι είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των οργανωτικών μεθόδων.   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

§         Κατασκευάζεται η σημαία της χώρας που επέλεξε το τμήμα να αντιπροσωπεύει.  Μελετάται ο συμβολισμός που παρουσιάζει η σημαία και τι αντιπροσωπεύουν τα χρώματα. 

§         Διερευνάται η σειρά τοποθέτησης των διαφόρων χωρών στην παρέλαση των Ολυμπιακών Αγώνων.  Ποίο είναι το Πρωτόκολλο που ακολουθείται. 

§         Συγκεντρώνονται όσο πιο πολλές πληροφορίες για την χώρα επιλογής όπως:  Ήθη  και έθιμα,  φαγητό, γραμματόσημα, τοποθεσία,  και Πολιτική Ιστορία. 

§         Προετοιμάζεται ή κατασκευάζεται διαφημιστικό ή επιμορφωτικό φυλλάδιο για τον συμβολισμό των Ολυμπιακών Αγώνων: Σκοποί ή επιδιώξεις, φλόγα, δάδα, περιστέρια άσπρα, ορκωμοσία, Ολυμπιακός ΄Ύμνος κτλ. 

§         Τα παιδιά συζητούν αμφιλεγόμενα θέματα που έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.    

§         Διερευνάται η καθιέρωση της Ολυμπιακής φλόγας και τον τρόπο μεταφοράς της στην εκάστοτε διοργανώτρια πόλη. 

§         Διερευνάται ο ρόλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, πως λύνουν προβλήματα που κατά καιρούς αναφύονται και μελετώνται μερικά πρόσφατα πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν. 

§         Μελετώνται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και είχαν σχέση με το μποϊκοτάρισμα των Ολυμπιακών Αγώνων τα προηγούμενα χρόνια. 

Μελετώνται,  συζητούνται και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών  Αγώνων πάντα στην ίδια πόλη όπως η Αθήνα ή η Ελβετία. 

§         Διερευνάται πώς η πολιτική ιστορία επηρεάζει την όλη ατμόσφαιρα των Ολυμπιακών Αγώνων      

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 ΤΕΧΝΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 §         Σχεδιάζονται  διαφημιστικές αφίσες που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε τάξη για την κάθε χώρα. 

§         Σχεδιάζεται κάποιο αναγνωριστικό σήμα ‘’LOGO’’ για κάθε ομάδα που θα λάβει μέρος στην τελική γιορτή για την Ολυμπιακή μέρα.  Αυτό το σήμα μπορεί να μπει και σε φανέλες. 

§         Μαζί με τους μαθητές της τεχνολογίας,  κατασκευάζονται μετάλλια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βραβεία για τους νικητές. 

§         Δημιουργούνται και τοποθετούνται στις πινακίδες του σχολείου κατά την διάρκεια του τριμήνου, εργασίες που να έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

§         Κατασκευάζονται αφίσες Ολυμπιακού περιεχομένου για να τοποθετηθούν σ’ όλο το σχολείο. 

§         Οργανώνεται διαγωνισμός «Αφίσας» και χρησιμοποιούνται οι καλύτερες ως επίσημες αφίσες της Ολυμπιακής ημέρας. 

§         Κατασκευάζονται «name tags» πινακίδια με τα ονόματα όλων που λαμβάνουν μέρος στην γιορτή της ολυμπιακής ημέρας σε διαφορετική γραφή για την κάθε ομάδα. 

§         Οργανώνονται και καταγράφονται τα προγράμματα όλων των εκδηλώσεων της Ολυμπιακής ημέρας και τοποθετούνται στο σχολικό πρόγραμμα. 

§         Μελετάται η αρχαία Ελληνική Τέχνη και γίνεται προσπάθεια ανακατασκευής αυτής της τέχνης σε διαφημιστικά σε αφίσες κτλ. 

§         Σχεδιάζεται το Ελληνικό Αλφάβητο στην αρχική του μορφή. 

§         Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται τα σκηνικά για την τελική τελετή και απονομές. 

§         Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται η «δάδα» 

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 §         Μελετάται ο ρόλος της μουσικής στους αρχαίους και σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

§         Μελετώνται οι διάφοροι διαγωνισμοί που διενεργούνταν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

§         Μελετώνται η μουσική και οι χοροί της χώρας που επέλεξαν. 

§         Διδάσκεται ο Ολυμπιακός Ύμνος σ’ όλες τις τάξεις για να μπορέσουν να τον τραγουδήσουν όλοι μαζί την ημέρα της γιορτής της Ολυμπιακής ημέρας. 

§         Διδάσκεται ο Ολυμπιακός Ύμνος στην χορωδία ή ορχήστρα του σχολείου και παρουσιάζεται σε συγκεντρώσεις του σχολείου. 

§         Μελετάται από που προήλθε η ιδέα της χρησιμοποίησης μουσικής στην έναρξη και λήξη των αγώνων.  Ποίος είναι ο συμβολισμός;   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

§         Συζητείται το θέμα των αναβολικών και των ναρκωτικών σε σχέση με τον αθλητισμό, (ποία φάρμακα είναι απαγορευμένα και ποία η επίδραση τους στο ανθρώπινο σώμα και μυαλό); 

§         Διαπιστώνονται οι αλλαγές του καρδιακού ρυθμού κατά  την προπόνηση. 

§         Μελετάται τι πρέπει να επιλέξει να κάνει το άτομο ούτως ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή υγεία; 

§         Αναφέρονται μερικοί πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Ολυμπιακή Επιτροπή, όταν οι αθλητές αγωνίζονται σε ξένη χώρα; 

Μελετώνται τα ακόλουθα ζητήματα: 

-Πως επηρεάζεται η απόδοση από τη ζέστη,  το ψηλό υψόμετρο και το

  επίπεδο της θάλασσας; 

-Ποίοι ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση

αθλητών,  και πως αντιμετωπίζονται οι εξωτερικοί παράγοντες αυτού του

 είδους; 

-Τι ρόλο παίζει στην προπόνηση και τον αγώνα η πνευματική και

 συναισθηματική υγεία; 

-Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν οι αθλητές για να ηρεμούν; 

-Ποίοι είναι μερικοί συνήθεις τραυματισμοί από τούς οποίους υποφέρουν οι

αθλητές όταν προπονούνται ή αγωνίζονται;   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το πιο πάνω πρόγραμμα είναι κατάλληλο για να εφαρμοστεί στο επίπεδο σχολείου. Πρέπει να καταρτιστούν χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του. Εισηγούμαι το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Εισηγητική συγκέντρωση για παρουσίαση της Οργανωτικής και των άλλων Επιτροπών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
  • Επίσημη τελετή έναρξης Ολυμπιακών δραστηριοτήτων και διαφόρων διαγωνισμών μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
  • Ενδοσχολική Ημερίδα Στίβου και άλλων αθλημάτων με έμφαση στην Ολυμπιακή κουλτούρα. Ταυτόχρονα με αυτή την Ημερίδα, που μπορεί να είναι και δύο ή περισσότερες μέρες, μπορεί να γίνονται οι τελικοί των άλλων πολιτιστικού περιεχομένου διαγωνισμών.
  • Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα προκύψουν οι άριστοι από κάθε σχολείο και που θα διεκδικήσουν πλέον σε επαρχιακό επίπεδο σε προκριματικούς, την είσοδο τους στους Παγκύπριους Αγώνες και Παγκύπριους Διαγωνισμούς.
  • Οι Επαρχιακοί Αγώνες και Διαγωνισμοί θα πρέπει να οργανωθούν και να διεξαχθούν με Ολυμπιακή λαμπρότητα και με την παρουσία γονιών και μαθητών.
  •  Οι Παγκύπριοι Αγώνες και διαγωνισμοί θα πρέπει να οργανωθούν και να διεξαχθούν με ακόμη μεγαλύτερη Ολυμπιακή λαμπρότητα με τελετή έναρξης και τελετή λήξης. Θα πρέπει να είναι μια μικρογραφία των πραγματικών Ολυμπιακών Αγώνων.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ελληνική:

 

Αλμπανίδης, Ε. «Αρχαίοι και Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες», Συνέδριο Φυσικής Αγωγής, Λάρνακα 2002

 «Η Χρυσή Ολυμπιάδα», Επίσημο Πρόγραμμα Αγώνων 19 Ιουλίου – 4 Αυγούστου, 1996

Καμίτσης, Χ. «Αίτια και Παρακμή των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων», Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου, Αρχαία Ολυμπία 1993

Ξένη:

Tulloh, B. The Olympic Games Heinemann Educational Books, London, 1976

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ