Up ]

Στόχος υπό έμφαση
«Ευρωπαϊκό έτος Αθλητισμού και Ολυμπισμού»

Συντονιστική ομάδα

Σάββας Νικολαΐδης ΠΛΕ (πρόεδρος)

Στέλιος Στυλιανού ΕΔΕ (μέλος)

Ονησίφορος Ιωάννου ΕΔΕ (μέλος)

Γιατί;

l   Προώθηση του αθλητισμού ως εκπαιδευτικού μέσου και αναβάθμιση της εικόνας του αθλητισμού στην κοινωνία

Γιατί το 2004;

l   Συμβολικά

l   Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας

l   Euro 2004

Σκοπός

l   Να αλλάξουν στάσεις με τη διάδοση του μηνύματος:

              «Ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό

               παιδαγωγικό εργαλείο»

Στόχοι

l Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οι αθλητικές οργανώσεις σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας

l  Να γίνει σωστή εκμετάλλευση των αξιών που αναπτύσσονται μέσω του αθλητισμού

Προσωπική προσπάθεια

Ομαδική εργασία

Αγάπη για την άθληση

Αλληλεγγύη

Ανοχή

Τίμιο παιχνίδι (fair play)

l   Να υπογραμμισθεί η θετική συμβολή  του εθελοντισμού στην εκπαίδευση

l   Να υπογραμμισθεί η εκπαιδευτική αξία των ανταλλαγών μέσω των  αθλητικών συναντήσεων

l   Να δημιουργηθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ πνευματικής και φυσικής δραστηριότητας στη ζωή του σχολείου

Τα Μηνύματα

l   Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέσο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του πολίτη

l   Ο αθλητισμός έχει την εκπαιδευτική δυνατότητα να αναπτύξει δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η επιθυμία για βελτίωση

l   Οι αθλητικές δραστηριότητες είναι πολύ αποτελεσματικές στον αγώνα εναντίον οποιασδήποτε μορφής διάκρισης

l   Ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια σημαντική πηγή επαγγελμάτων

Παραδοχή

l   Η ενασχόληση των παιδιών με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων βοηθά στην:

l   Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας

l   Βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης

l   Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

   Και στη

   Βελτίωση των επιπέδων και της ακαδημαϊκής επιτυχίας

Βασικές Αρχές

  Θεμελιώδεις για τη στρατηγική είναι τέσσερις αρχές:

Ø Όλα τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον αθλητισμό με θετικό και ευχάριστο τρόπο και να έχουν την ευκαιρία να ασχολούνται με μια μεγάλη ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων

Ø     Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να υιοθετήσουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής και να αποκτήσουν θετική προσέγγιση για την υγεία τους και την ποιότητα της ζωής τους

l          Τα παιδιά πρέπει να καταστούν ικανά να βρίσκουν τους συντρόφους τους και να αναπτύσσουν σχέσεις με αυτούς

l          Σε όλα τα παιδιά να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή

Σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων

l    Το κάθε σχολείο, με βάση το αναλυτικό και με βάση την ιδιαιτερότητά του να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο αναλυτικό με έμφαση στο πλάτος (ποικιλία) και όχι στο βάθος (εξειδίκευση)

l    Εκεί που είναι δυνατό να δημιουργηθούν δεσμοί με αθλητικούς φορείς και αρχές της κοινότητας

Σημαντικοί παράγοντες για την  
      επίτευξη των στόχων (συνέχεια…)

l   Να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και να ενισχυθεί ο αθλητικός εξοπλισμός των σχολείων

l   Επιμόρφωση και εμπλοκή ΟΛΟΥ του προσωπικού με φροντίδα της σχολικής μονάδας

Εισηγήσεις για δραστηριότητες

l     Αξιοποίηση του σχετικού υλικού που στάληκε σε όλα τα σχολεία, (Ολυμπιακοί Αγώνες, βιβλία, βιντεοταινίες)

 

l      Αξιοποίηση του βιβλίου «Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό», που περιέχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για διαθεματική προσέγγιση.

l           Διοργάνωση Ολυμπιακών Ενδοσχολικών Ημερίδων όπου ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση πρέπει να έχουν τα παιδιά π.χ.

l   χάραξη γραμμών

l   συμμετοχή σε καθήκοντα όπως κριτές, εκφωνητές

l   ετοιμασία προγράμματος και προσκλήσεων

l   διαιτητές, γραμματεία κ.α.

       Σημ: Είναι καλό να επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των παιδιών

l          Διοργάνωση Μαθητικών Ολυμπιάδων, όπου να ακολουθούνται όλα τα τυπικά του τελετουργικού των Ολυμπιακών Αγώνων.

l        Μασκότ

l        Αφή Φλόγας

l        Αφίσες

l        πολιτιστικές εκδηλώσεις

l        κότινος από ελιά

  l         -Διοργάνωση γιορτών

      -Καθιέρωση Ολυμπιακής εβδομάδας

      -Αφιέρωση τελικής γιορτής

      -Παρουσίαση των αγωνισμάτων που 

       αποτελούσαν το αρχαίο πένταθλο:

l        δρόμος

l        ακόντιο

l        δίσκος

l        πήδημα χωρίς φόρα

l        πάλη

l          Διοργάνωση φιλικών συναντήσεων  με άλλα σχολεία της Κύπρου, γειτονικά, από άλλες πόλεις, ακόμα και από άλλες χώρες

l           Μέσα από όλες τις αθλητικές δραστηριότητες είτε αυτές είναι ενδοσχολικές, είτε είναι συναντήσεις με άλλα σχολεία, πρέπει να επιδιώκουμε να φέρουμε τα παιδιά σε άμεση επαφή με τα ιδεώδη και τις αρχές του Ολυμπισμού που είναι: 

l        Ο εθελοντισμός

l        Η ομαδική εργασία

l        Η ευγενική άμιλλα και το τίμιο παιχνίδι

l        Η αξία της συμμετοχής και όχι της νίκης

l        Η ανοχή

l        Η αλληλεγγύη

l      Οργάνωση Projects με θέμα τον αθλητισμό με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του διαδικτύου (Internet), από όπου τα παιδιά πρέπει να μάθουν να αντλούν σχετικό υλικό.     

      Επικοινωνία με άλλα σχολεία ή αθλητικούς φορείς εντός και εκτός Κύπρου μέσω διαδικτύου.  

      Εμπλουτισμός των υφιστάμενων ιστοσελίδων με αθλητικό υλικό. 

l      Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού για τις αθλητικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. (Αθλητικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από τα ίδια τα παιδιά) 

l    Ζωγραφική με θέματα σχετικά με τον αθλητισμό.          Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής. Διαγωνισμοί ζωγραφικής 

l          Μικρές μελέτες σχετικές με το θέμα (θεωρητικές ή πρακτικές π.χ. κατασκευή μοντέλων αρχαίων σταδίων, αγαλμάτων, κατασκευή βωμού, στεφανιού)

l          Διαγωνισμός ποίησης

l          Σύνθεση τραγουδιών

l          Διαγωνισμός έκθεσης

l          Διαγωνισμός εξεύρεσης κειμένων

 

l          Δημιουργία Πινακίδας ανακοινώσεων που να αφορούν μόνο τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, και άλλα σημαντικά αθλητικά θέματα 

l          Φιλοτελισμός / σημαίες (συλλογές γενικά) 

l     Πρόσκληση ομιλητών και αθλητών για να μιλήσουν στα παιδιά για τις εμπειρίες τους αλλά και για τη σημασία που έχει η ενασχόληση με τον αθλητισμό. (Συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα) 

l     Ενίσχυση της βιβλιοθήκης με βιβλία σχετικά με το θέμα και ενθάρρυνση των παιδιών να τα διαβάσουν 

l     Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους ή και αρχαία μνημεία που έχουν σχέση με τον αθλητισμό (Αρχαία θέατρα, Στάδιο Απόλλωνα)  

l      Συζήτηση για την συμπεριφορά των αθλητών και θεατών πριν και μετά από αθλητικές συναντήσεις. 

l      Διεξαγωγή ερευνών γύρω από αθλητικά θέματα (γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα κ.α.) 

l     Διδασκαλία του «Ολυμπιακού Ύμνου» σε όλα τα παιδιά και τη χορωδία του σχολείου

l          Στο μάθημα του «Σχεδιασμού & Τεχνολογίας» κατασκευάζονται διάφορα αντικείμενα

l      Μετάλλια
l      Κότινος
l      Δάδα κ.α.

 l   Να ενθαρρύνονται τα παιδιά να καταγράφουν τις αθλητικές επιδόσεις τους και να επιδιώκουν τη βελτίωση τους (γραφική παράσταση, μετρήσεις, υπολογισμό)

l    Συνεχής αξιολόγηση της πορείας και αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για επίτευξη του στόχου.

Συνοπτικά

l          Πρέπει να τονιστεί ότι στο Δημοτικό σχολείο:

l  δεν επιδιώκεται ο πρωταθλητισμός

l  οι ψηλές επιδόσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό

l  ο ανταγωνισμός δεν είναι συνώνυμος με τις λέξεις «νίκη» ή «ήττα»

l      Στο Δημοτικό Σχολείο η αθλητική επίδοση θα έλθει ως αποτέλεσμα της αγωγής που προσφέρει ο αθλητισμός, μέσα από αίσθημα χαράς, ικανοποίησης, αυτοπεποίθησης και σεβασμού, που πρέπει να αισθάνεται το κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό. 

l          Τα παιδιά βιώνουν μέσα από τα τουρνουά που οργανώνουμε ότι πρέπει:

l         να αγωνιζόμαστε τίμια

l         με ευγενική άμιλλα

l         να αποδεχόμαστε κάθε αποτέλεσμα

l         να χειροκροτούμε τις καλές προσπάθειες όλων

l         να μην αποδοκιμάζουμε

l         στο τέλος να χειροκροτούμε τους νικητές όποιοι και να είναι

Σχετικό Υλικό

l          «Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό»

l          «Ολυμπιακή Παιδεία – Από τη θεωρία στην πράξη»

l          «Προτάσεις – Προοπτικές (για το Δημοτικό)»

l          «Τα Ολυμπιακά Αθλήματα»

l          «Ολυμπιακό 2004άδιο» 10 – 12 ετών

l          «Ολυμπιακό 2004άδιο»  6 – 9 ετών

Προτεινόμενες Διευθύνσεις στο Internet

l      http://www.ioa.org.gr

l      http://olympics.tufts.edu

l      http://www.culture.gr

l      http://www.perseus.tufts.edu

l    http://www.fhm.gr/projects/Olympics/classical/Olympiad.html

l  http://www.Olympics.ariadne-t.gr/OLYMPICS/Olympic.html

l http://www.orama.com/Athens1896/index.html

lhttp://www.athens.olympic.org

l http://www.upenn.edu/museum-pubs/fremes.html

l http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-torm

l http://www.sport.gov.gr

lhttp://www.ime.gr

l http://www.ipc.org

l http://www.wyhero.com

l http://www.healthskills.com

l http://www.athlitikipoed.tripod.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ