ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Ε.Δ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Up ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία του άλματος σε ύψος

 

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία του άλματος σε ύψος

Εισηγητής: Στέλιος Αδάμου

1η ΑΣΚΗΣΗ

Σχηματίζουμε κύκλους με διάμετρο 1μ και ζητούμε από τους μαθητές τρέχοντας ελεύθερα στο χώρο να πατούν μέσα στο κύκλο και να πηδούν πέφτοντας πάλι μέσα στο κύκλο. Μετά από 5-6 επαναλήψεις ζητούμε πάτημα με το ένα πόδι και προσγείωση με τα δύο πόδια μέσα στο κύκλο και τέλος πάτημα με το ένα πόδι και προσγείωση με το πόδι πατήματος μέσα στο κύκλο.

2η ΑΣΚΗΣΗ 

Ζητούμε από τους μαθητές να κάνουν 3-5 ρυθμικούς διασκελισμούς και μετά να πραγματοποιήσουν άλμα προς τα πάνω διατηρώντας το πόδι ώθησης τελείως τεντωμένο και το γόνατο του ελεύθερου ποδιού ανεβασμένο και το αντίθετο χέρι με το πόδι πατήματος προς τα πάνω. Η προσγείωση γίνεται με το πόδι της ώθησης.

  ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι γίνεται σε ζεύγη. Ο ένας μαθητής κρατά κάτι ψηλά με το χέρι και ο άλλος προσπαθεί να το ακουμπήσει με το πόδι τεντωμένο ή με το κεφάλι ή με το χέρι

   ΑΣΚΗΣΗ 

Ζητούμε από τους μαθητές να πάρουν φορά κάθετη προς κάποιο σκαλί ύψους 0.20-0.30μ. χρησιμοποιώντας 3-5 διασκελισμούς και να προσγειωθούν με το πόδι πατήματος έχοντας το σώμα τους κάθετο σε σχέση με το έδαφος.

   ΑΣΚΗΣΗ 

Τοποθετούμε στο σκάμμα ελαστικό σχοινάκι σε ύψος ανάλογο με τις δυνατότητες των μαθητών μας (0.30 – 0.60μ). Ζητούμε από τους μαθητές να πάρουν φορά κάθετη προς στο σκάμμα χρησιμοποιώντας 3-5 διασκελισμούς και να προσγειωθούν έχοντας το σώμα τους κάθετο σε σχέση με το έδαφος με το πόδι πατήματος.

6η ΑΣΚΗΣΗ 

Ζητούμε από τους μαθητές να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο και μετρώντας 3 διασκελισμούς ξεκινώντας το πρώτο βήμα με το πόδι πατήματος να κάνουν ένα ελεύθερο κάθετο άλμα.

Δ                 Α           Δ             Α

 

7η     ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι τοποθετούμε σημάδια για τους 3 τελευταίους διασκελισμούς. Στο 1ο σημάδι πρέπει να τοποθετηθεί το πόδι πατήματος. Η προσγείωση γίνεται με το ελεύθερο πόδι πατήματος.

 

                   1             2             3

8η  ΑΣΚΗΣΗ 

Ζητούμε από τους μαθητές να ανεβούν πάνω στο σκάμμα και από την όρθια θέση να αφήνονται να πέσουν προς τα πίσω χωρίς καμιά προσπάθεια. Μετά από κάποιες επαναλήψεις τους ζητούμε να σπρώξουν λίγο και με τα δύο πόδια και να πέσουν στο σκάμμα.

9Η ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη κάνοντας την μικρή ώθηση από κάποιο εφαλτήριο αρχικά με το ίδιο ύψος του σκάμματος και σταδιακά ψηλότερο.

10η  ΑΣΚΗΣΗ 

Ζητούμε από τους μαθητές πατώντας πάνω σε ένα εφαλτήριο πιο χαμηλό από το σκάμμα, πηδώντας να καθίσουν στο σκάμμα. Μετά από κάποια άλματα τους ζητούμε να πέσουν στο σκάμμα με την πλάτη.

11η  ΑΣΚΗΣΗ 

Δημιουργούμε δύο πλάγιες κατευθύνσεις φοράς σε σχέση προς το σκάμμα και ζητούμε από τους μαθητές να κάνουν άλματα χρησιμοποιώντας τους 3 τελευταίους διασκελισμούς σαν σημάδι φοράς και χρησιμοποιώντας σαν πόδι ωθήσεως το εξωτερικό πόδι σε σχέση με το σκάμμα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ