ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Ε.Δ.

ΕΜΠΟΔΙΑ

Up ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τα εμπόδια στο Δημοτικό Σχολείο

Ενότητα διδασκαλίας εμποδίων  (4 σχέδια μαθήματος)

 

Τα εμπόδια στο Δημοτικό Σχολείο
Εισηγητής: Στέλιος Αδάμου

Αν κάποιος αναζητήσει ένα άθλημα που να περιέχει το άλμα, την ταχύτητα, την τόλμη και την αποφασιστικότητα θα καταλήξει στον δρόμο με εμπόδια. Πρόκειται για ένα από τα ποιο πλήρη αγωνίσματα στίβου γιατί από την μια μεριά φροντίζει για την ισομερή γύμναση του σώματος και από την άλλη καλλιεργεί όλα τα ψυχικά, κινητικά και διανοητικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Από παιδαγωγικής σκοπιάς ο δρόμος με εμπόδια είναι μια θαυμάσια δραστηριότητα για τους μαθητές με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η δυσκολία που έχει το ίδιο το εμπόδιο, ελκύει τους μαθητές κάθε ηλικίας και δυνατότητας, πράγμα που οφείλει ο δάσκαλος να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο όχι υπέρ του κλασσικού αθλητισμού αλλά υπέρ της γενικότερης γύμνασης που προσφέρει το εμπόδιο.

Το είδος αυτό του δρόμου αναπτύσσει εκτός από τις φυσικές δυνατότητες  {ταχύτητα, άλμα} τον ρυθμό, την νευρομυϊκή προσαρμογή και την συχνότητα. Η εξοικείωση με τα εμπόδια γίνεται στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου. Η μύηση στα εμπόδια πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά γιατί αν προκαλέσει στον μαθητή φόβο από την αρχή, πολύ δύσκολα θα ξαναδοκιμάσει ξανά το εμπόδιο.  

 Χρειάζεται από μέρους του δασκάλου πολύ μεγάλη προσοχή κατά τα αρχικά στάδια της μύησης, ώστε να προληφθούν περιπτώσεις φόβου και άρνησης έστω και από ελάχιστους μαθητές. Στο μάθημα των εμποδίων υπάρχει άμεση ανάγκη για σωστή μεθοδολογία, οργάνωση και σχολαστική προοδευτικότητα.      

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι βασικοί στόχοι του δρόμου με εμπόδια στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για το Δημοτικό σχολείο είναι:

·        Γενική και ισομερής γύμναση των μαθητών.

·        Απαλλαγή του φόβου των εμποδίων από τους μαθητές.

·        Η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριωνστο μάθημα των εμποδίων.

·        Εξοικείωση των μαθητών/τριων με τα εμπόδια.

·        Ρυθμός τριών βημάτων

 Το θέμα της τεχνικής των εμποδίων δεν μπορεί να αφομοιωθεί εύκολα από ένα παιδί του δημοτικού σχολείου. Επομένως δεν δίνουμε σημασία στην τεχνική.

Ο πρώτος στόχος πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Οι μαθητές των μικρών ηλικιών πρέπει να γυμνάζουν όλα τα μέλη τους το ίδιο. Στα εμπόδια πρέπει να οδηγούμε τους μαθητές μας έτσι ώστε να πηδούν τα εμπόδια και με τα δύο πόδια ώστε να έχουμε ισομερή καταμερισμό στα άλματα που κάνει κάθε πόδι.

ΜΕΣΑ

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν στα σχολεία. Προκαλούν φόβο στους περισσότερους μαθητές. Για τον λόγο αυτό πρέπει να επινοήσουμε δικά μας εμπόδια ώστε να αποβάλουμε και τον παραμικρό φόβο που μπορεί να προκαλέσει το εμπόδιο στον μαθητή/τρια. 

·        Στρωματάκια ·        Σχοινάκια ·        Κασόνια ·        Μπάλες

·        Εκπαιδευτικά εμπόδια

        

 

Ενότητα διδασκαλίας εμποδίων  (4 σχέδια μαθήματος)

1ο μάθημα

2ο μάθημα

3ο μάθημα

4ο μάθημα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ: Δρόμος με εμπόδια

ΣΤΟΧΟΣ: Εξοικείωση με μορφές εμποδίων, πέρασμα του εμποδίου μέσα από τον δρόμο χωρίς να ανακόπτεται η ταχύτητα.

ΜΕΣΑ: 12 εκπαιδευτικά εμπόδια – 12 στρωματάκια

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Παιχνίδι    3΄ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

 1η ΑΣΚΗΣΗ

 Τοποθετούμε ελεύθερα στον χώρο 12 εκπαιδευτικά εμπόδια 20-30 εκ. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες. Ζητούμε από τους μαθητές/τριες της μιας ομάδας να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο προσπαθώντας να πηδήσουν όσα εμπόδια μπορούν μέσα σε 20΄΄  Ο κάθε μαθητής/τρια της άλλης ομάδας αναλαμβάνει να μετρήσει πόσα εμπόδια πήδησε ο συμμαθητής για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 4-5 φορές.

2η ΑΣΚΗΣΗ 

Τοποθετούμε ελεύθερα στον χώρο 12 στρωματάκια. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες. Ζητούμε από τους μαθητές/τριες της μιας ομάδας να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο προσπαθώντας να πηδήσουν όσα εμπόδια μπορούν μέσα σε 20΄΄  Ο κάθε μαθητής/τρια της άλλης ομάδας αναλαμβάνει να μετρήσει πόσα εμπόδια πήδησε ο συμμαθητής για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 4-5 φορές.

3η ΑΣΚΗΣΗ

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες. Τοποθετούμε σε τρεις σειρές τέσσερα στρωματάκια σε ακανόνιστες αποστάσεις. Οι μαθητές/τριες πηδούν πάνω από τα στρωματάκια με το ένα πόδι χωρίς να ανακόπτουν την ταχύτητα τους. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 5-6 φορές.

 

4η ΑΣΚΗΣΗ

 Χρησιμοποιούμε τα στρωματάκια της 3ης  άσκησης αλλάζοντας μόνο την εκκίνηση που την τοποθετούμε οκτώ μέτρα πίσω από τα στρωματάκια. Ο πρώτος κάθε σειράς παίρνει 3β, ο δεύτερος 2β και ο τρίτος 1β. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς.  

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΚΟΠΟΣ: Δρόμος με εμπόδια

ΣΤΟΧΟΣ: Σύνδεση τρεξίματος + πέρασμα και πέρασμα + τρέξιμο, διατήρηση του σωστού τρεξίματος ανάμεσα στα εμπόδια, εξοικείωση με κάποιο τύπο         εμποδίου

ΜΕΣΑ:      12 εκπαιδευτικά εμπόδια – 12 στρωματάκια

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Παιχνίδι   

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

1η ΑΣΚΗΣΗ

Χωρίζουμε την τάξη σε δύο ομάδες μαθητών ισοδύναμες μεταξύ τους. Για κάθε ομάδα  έχουμε δύο διαδρόμους. Στο κάθε διάδρομο τοποθετούμε 2-3 εμπόδια ύψους 20-30εκ. Και 2-3 στρωματάκια Σε ακανόνιστες αποστάσεις μεταξύ τους γύρω στα 6-8 μ. για να μην ανακόπτεται η ταχύτητα των μαθητών. Στο τέλος του 1ου διαδρόμου κάθε ομάδας τοποθετούμε ένα κώνο.

Με κάποιο σήμα ακουστικό η οπτικό οι πρώτοι κάθε ομάδας ξεκινούν πηδούν τα εμπόδια και ακολούθως αφού παρακάμψουν τον κώνο επιστρέφουν πηδώντας και τα εμπόδια του 2ου διαδρόμου αγγίζουν στο χέρι τον 2ο συμμαθητή/τρια για να συνεχιστεί η άσκηση.  H άσκηση επαναλαμβάνεται 4-5 φορές.

2η ΑΣΚΗΣΗ

Κάνουμε την ίδια άσκηση με την προηγούμενη αφήνοντας την επιστροφή χωρίς εμπόδια. H άσκηση επαναλαμβάνεται 3-4 φορές.

 

3η ΑΣΚΗΣΗ

 Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη μόνο που τώρα η κάθε ομάδα χωρίζεται σε δύο υποομάδες. Οι μονοί αριθμοί κάθε ομάδας τοποθετούνται μπροστά από τα εμπόδια και οι ζυγοί και οι ζυγοί απέναντι στον ελεύθερο διάδρομο. Αυτοί που τρέχουν τοποθετούνται στο τέλος της άλλης ομάδας έτσι ώστε να αντιστρέφονται οι ρόλοι τους. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 3-4 φορές. 

4η  ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη μόνο που τώρα έχουμε δύο διαδρομές, μια κάθε ομάδα. Οι ομάδες πρέπει να είναι ομοιογενείς. Η εκκίνηση δίνεται με ακουστικό μέσο.

Α ομάδα

τερματισμός 

Β ομάδα

 

 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ: Δρόμος με εμπόδια

ΣΤΟΧΟΣ: Ρυθμός του δρόμου, τρίχρονος βηματισμός 

ΜΕΣΑ:      12 εκπαιδευτικά εμπόδια  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Παιχνίδι    3΄ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1η ΑΣΚΗΣΗ 

Τοποθετούμε  δεκαέξι σχοινάκια ελεύθερα στο χώρο. Οι μαθητές μας τρέχοντας πηδούν πάνω από τα σχοινάκια. Με την προσγείωση τους στο έδαφος αρχίζουν να συλλαβίζουν τους  τέσσερεις πρώτους διασκελισμούς  ΠΑ-ΠΑ-ΡΑ-ΠΑ. Ο τρίχρονος βηματισμός διδάσκεται καλύτερα με το ακουστικό ερέθισμα που δίνει ο ήχος των παπουτσιών κάποιου που εκτελεί σωστά τον τρίχρονο βηματισμό. Xρόνος 3΄

2η ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη μόνο που τώρα βάζουμε δύο σχοινάκια σε απόσταση 4μ και ζητούμε από τους μαθητές να πηδήσουν το πρώτο σχοινάκι και συλλαβίζοντας μετά το ΠΑ-ΠΑ-ΡΑ-ΠΑ να πηδήσουν και το δεύτερο σχοινάκι. 

3η ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε τρεις ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με την ταχύτητα και την αλτικότητά τους. Σχηματίζουμε τρεις διαδρόμους και τοποθετούμε σ’ αυτούς από τρία εμπόδια ύψους ανάλογο με τις δυνατότητες των μαθητών/τριων μεταξύ 20-40 εκ. Στην ποιο αδύνατη ομάδα τα εμπόδια έχουν απόσταση 4.50μ

Στη δεύτερη ομάδα 5μ

Στην τρίτη ομάδα 5.50μ 

Ζητούμε κατ’ αρχάς από τους μαθητές/τριες να πηδούν τα εμπόδια με το ίδιο πόδι. Στην συνέχεια ζητούμε τρεις διασκελισμούς. Τονίζουμε στους μαθητές/τριες να μην μετρούν τους διασκελισμούς τους.

Μετά από 3-4 επαναλήψεις αυξάνουμε η ελαττώνουμε αναλόγως την απόσταση μεταξύ των εμποδίων. Επίσης μπορούμε ν’ αλλάξουμε και τις ομάδες κάποιων μαθητών ανάλογα με την ευκολία η δυσκολία που παρουσιάζουν.

4η ΑΣΚΗΣΗ 

Με τα εμπόδια της 3η άσκησης κάνουμε σκυταλοδρομία μεταξύ των τριών ομάδων. Τέρμα ορίζονται τα πρώτα εμπόδια . Η εκκίνηση και για τις τρεις ομάδες είναι 6μ. Τα σημάδια μετά το τελευταίο εμπόδιο απέχουν 4 μ. 

                                                                                         

Α oμάδα                                 4.50                 4.50

 

 

                                                                                              

Β ομάδα                                  5                          5

 

 

                                                                                                           

Γ ομάδα                                   5.50                     5.50

 

 

                     

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΚΟΠΟΣ: Δρόμος με εμπόδια 

ΣΤΟΧΟΣ: τρίχρονος βηματισμός, αξιολόγηση 

ΜΕΣΑ:      12 εκπαιδευτικά εμπόδια  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: Παιχνίδι    3΄ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1η  ΑΣΚΗΣΗ 

Βάζουμε σε τρεις διαδρομές από ένα εμπόδιο. Η εκκίνηση από το εμπόδιο είναι δέκα μέτρα. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομοιογενείς ομάδες και οι μαθητές/τριες εκτελούν περάσματα του εμποδίου Προσέχοντας να κάνουν σταθερούς διασκελισμούς και ξέροντας το πόδι με το οποίο εκκινούν. Αν αναγκαστούν να κάνουν μικρά βήματα πριν το πρώτο εμπόδιο τους λέμε να αλλάξουν πόδι στην εκκίνηση. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 5-6 φορές

2η ΑΣΚΗΣΗ 

Σους ίδιους διαδρόμους προσθέτουμε ακόμα τρία εμπόδια σε απόσταση 4.50-5-5.50 η ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών/τριων. Ζητούμε από τους μαθητές να επιλέξουν την διαδρομή που τους ταιριάζει και εκτελούν περάσματα με τρίχρονο βηματισμό αξιολογώντας το ποσοστό των μαθητών/τριων που τον εκτελούν. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 3-4 φορές.
 
 

3η ΑΣΚΗΣΗ 

Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ανομοιογενείς ομάδες. Σε τρεις διαδρόμους τοποθετούμε τέσσερα εμπόδια επτά μέτρα το ένα από το άλλο. Κάνουμε αγώνα με συναγωνισμό προσέχοντας να διαγωνίζονται ισοδύναμοι μαθητές ανάλογα με την ταχύτητα τους. Ο νικητής παίρνει ένα βαθμό, ο δεύτερος δύο και ο τρίτος τρεις βαθμούς.  Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.