ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Ε.Δ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

Up ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία του άλματος σε μήκος

 

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία του άλματος σε μήκος

Εισηγητής: Στέλιος Αδάμου

1η ΑΣΚΗΣΗ 

Τοποθετούμε ελεύθερα στον χώρο 12 εκπαιδευτικά εμπόδια 20 εκ. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες. Ζητούμε από τους μαθητές/τριες της μιας ομάδας να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο προσπαθώντας να πηδήσουν όσα εμπόδια μπορούν μέσα σε 20΄΄  Ο κάθε μαθητής/τρια της άλλης ομάδας αναλαμβάνει να μετρήσει πόσα εμπόδια πήδησε ο συμμαθητής για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Η άσκηση επαναλαμβάνεται 4-5 φορές.

2η ΑΣΚΗΣΗ 

Επαναλαμβάνουμε την ίδια άσκηση με την προηγούμενη ζητώντας από τους μαθητές να προσγειώνονται στο έδαφος με τα δύο πόδια ελαφρά λυγισμένα και χωρίς να βγάζουν θόρυβο τα παπούτσια κατά την προσγείωση. Ζητούμε από τους μαθητές να μιμούνται τις γάτες.

3η ΑΣΚΗΣΗ

Τοποθετούμε ελεύθερα στον χώρο 12 στρωματάκια. Χωρίζουμε την τάξη σε δύο μεγάλες ομάδες. Ζητούμε από τους μαθητές/τριες της μιας ομάδας να τρέχουν ελεύθερα στο χώρο προσπαθώντας να πηδήσουν όσα κρεβατάκια μπορούν μέσα σε 20΄΄ και να προσγειώνονται με τα δύο πόδια. Το πλάτος του στρώματος να είναι 60εκ. η επιφάνεια που τοποθετούμε τα στρωματάκια να μην είναι ολισθηρή.

4η ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη ζητώντας τώρα από τους μαθητές να προσγειώνονται πάνω στο στρωματάκι πατώντας μέσα σε μια ζώνη που σχηματίζουμε με δύο σχοινάκια 50εκ πίσω από το στρωματάκι.

 

5η  ΑΣΚΗΣΗ 

Η ίδια άσκηση με την προηγούμενη ζητώντας τώρα από τους μαθητές να προσγειώνονται πάνω στο στρωματάκι πηδώντας πάνω από εμπόδιο ύψους 30εκ. που βρίσκεται 50εκ πίσω από το στρωματάκι.

6η ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε 3-4 ομάδες. Πίσω από το πλάτος του σκάμματος και σε απόσταση 50εκ από το σκάμμα, τοποθετούμε 3 εμπόδια ύψους 30εκ. ζητούμε από τους μαθητές να πηδούν πάνω από τα εμπόδια και να προσγειώνονται στην τάφρο με τα δύο τους πόδια

7η  ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε 3-4 ομάδες. Πίσω από το πλάτος του σκάμματος και σε απόσταση 50εκ από το σκάμμα, τοποθετούμε 3 εμπόδια ύψους 30εκ. ζητούμε από τους μαθητές να πηδούν πάνω από τα εμπόδια πατώντας σε μια ζώνη πλάτους 50εκ που βρίσκεται 50εκ πίσω από το εμπόδιο και να προσγειώνονται στην τάφρο με τα δύο τους πόδια.   

8η   ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε 3-4 ομάδες. Πίσω από το πλάτος του σκάμματος και σε απόσταση 50εκ από το σκάμμα, τοποθετούμε 3 εμπόδια ύψους 30εκ. ζητούμε από τους μαθητές να πηδούν πάνω από τα εμπόδια πατώντας σε ένα πληνθίο που βρίσκεται 50εκ πίσω από το εμπόδιο και να προσγειώνονται στην τάφρο με τα δύο τους πόδια.   

9η   ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε 3-4 ομάδες. Πίσω από το πλάτος του σκάμματος και σε απόσταση 50εκ από το σκάμμα, τοποθετούμε 3 εμπόδια ύψους 30εκ. ζητούμε από τους μαθητές να πηδούν πάνω από τα εμπόδια πατώντας σε μια ζώνη πλάτους 50εκ που βρίσκεται 50εκ πίσω από το εμπόδιο και να προσγειώνονται στην τάφρο με τα δύο τους πόδια. Εκκινούν για το άλμα τους παίρνοντας φόρα 3 διασκελισμών. Σταδιακά αυξάνουμε τους διασκελισμούς μέχρι τους 9.

                           Α       Δ        Α    Δ

10η    ΑΣΚΗΣΗ 

Χωρίζουμε την τάξη σε 3-4 ομάδες. Πίσω από το πλάτος του σκάμματος και σε απόσταση 1μ από το σκάμμα, τοποθετούμε μια ζώνη πλάτους. Ζητούμε από τους μαθητές να κάνουν άλμα με φορά 7 διασκελισμούς πατώντας μέσα στη ζώνη πατήματος. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν το σημείο εκκίνησής τους για να το αλλάζουν όταν δεν βρίσκουν πάτημα στη ζώνη πατήματος.  

                           Α       Δ       Α      Δ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Όλα τα μαθήματα που γίνονται στο σκάμμα πρέπει να τελειώνουν με μορφή παιχνιδιού. Η τάξη χωρίζεται σε μικροομάδες των 4-5 μαθητών. Χωρίζουμε την τάφρο σε ζώνες των 60εκ και τις αριθμούμε από το 1-5, τοποθετούμε την ζώνη πατήματος πλάτους 50εκ. 1μ από το σκάμμα. Ο μαθητής παίρνει την βαθμολογία της ζώνης που προσγειώνεται, οι βαθμοί όλων των μαθητών της ομάδας προστίθενται και κερδίζει η ομάδα που θα έχει την πιο ψηλή βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κερδίζει η ομάδα που έχει τα πιο πολλά μεγάλα άλματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ