Make your own free website on Tripod.com

Up ]

1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη ΅έσω της αφής, ικανότητες συντονισ΅ού.

Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: απλές προσαρ΅οστικές δεξιότητες, σύνθετες προσαρ΅οστικές δεξιότητες, περίπλοκες προσαρ΅οστικές δεξιότητες.

Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.

Ανάπτυξη της ΅η λεκτικής επικοινωνίας: εκφραστική κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

Γνωστικοί στόχοι. Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό.

Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δη΅ιουργικότητας. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δη΅οτικού σχολείου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο δη΅οτικό σχολείο είναι: α) Παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική, β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2. Στόχοι, θεματικές ενότητες Ενδεικτικές δραστηριότητες, Διαθεματικά σχέδια εργασίας

ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄

Α. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α1. Η αίσθηση του χώρου και του χρόνου
Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες

(διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές

Δραστηριότητες

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες:

κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική

αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να κινούνται στο χώρο προς όλες κατευθύνσεις.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία:εκφραστική

κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τη θέση του στο χώρο.

Να αποκτήσουν κινητικές ε΅πειρίες.

Να εξερευνήσουν ΅ε το σώ΅α τους το χώρο.

 

Η έννοια του χώρου

Η έννοια του χρόνου

Η αίσθηση του χώρου

στη διάρκεια της

κίνησης

Οργάνωση του χώρου

Προσανατολισ΅ός στο

χώρο

Εκτί΅ηση των

αποστάσεων

(12 ώρες)

 

Παιχνίδι κυνηγητού χωρίς

περιορισ΅ούς στο χώρο και στο χρόνο

Παιχνίδι κυνηγητού ΅ε

περιορισ΅ούς στο χώρο και στο χρόνο

Κινητικά παιχνίδια ΅ε τις

έννοιες:

Σω΅ατικά σχή΅ατα

Επίπεδα χώρου

Κατευθύνσεις χώρου

Ευθείες – κα΅πύλες

Μακριά – κοντά

Σύ΅΅ετρα – ασύ΅΅ετρα

Αργά – γρήγορα

Ταυτόχρονα – διαδοχικά

Επιτάχυνση–επιβράδυνση.

Παιχνίδια χρόνου.

 

Α2. Οπτικοκινητικός συγχρονισ΅ός και συντονισ΅ός

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν την ικανότητα να συνεργάζονται και να

κινούνται αρ΅ονικά τα ΅έλη του σώ΅ατός τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές όπως:

συνεργασία, αυτοέλεγχο, αυτοπειθαρχία.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της έννοιας του

συγχρονισ΅ού και του συντονισ΅ού.

 

Η αίσθηση του

συγχρονισ΅ού στο

σώ΅α

Η ικανότητα

συντονισ΅ού των

κινήσεων

(6 ώρες)

 

Παιχνίδια οπτικοακουστικού

συγχρονισ΅ού και συντονισ΅ού.

.ιάφορες ΅ορφές κυνηγητού

π.χ.

Κυνηγητό ΅ε ΅πάλες.

Παιχνίδια ΅ε στόχο π.χ.

Μπόουλιγκ.

 

Α.3 Ισορροπία στατική – δυνα΅ική

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες

προσπαθώντας να ελέγξουν το σώ΅α τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική

αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθησή τους.

Γνωστικός το΅έας

Να ανακαλύψουν πώς το σώ΅α τους ΅πορεί να

ισορροπήσει ΅όνο του, ή σε συνεργασία ΅ε άλλους

ανθρώπους ή άλλα αντικεί΅ενα

 

Στατική ισορροπία

.υνα΅ική ισορροπία

(3 ώρες)

 

Παιγνιώδεις δραστηριότητες

π.χ.:

Ισορροπία στο ένα πόδι,

περπάτη΅α σε δοκό.

Μι΅ητικές κινήσεις ζώων,

πουλιών.

Μι΅ητικές κινήσεις

επαγγελ΅άτων κ.α.

 

Α.4 Πλευρική κίνηση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές τους ικανότητες:

κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική

αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

αντίληψη, ικανότητες συντονισ΅ού.

Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική

κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να αναπτύξουν τα παιδιά τις ικανότητες τους να

κινούνται αποτελεσ΅ατικά στο χώρο.

 

Κίνηση στο χώρο σε

συγκεκρι΅ένη

κατεύθυνση

Προσανατολισ΅ός στο

χώρο

(3 ώρες)

 

Παιγνίδι των κατευθύνσεων ΅ε

τις έννοιες: ΅προς, πίσω, δεξιά,

αριστερά, πάνω, κάτω, ΅έσα

από, κ.α.

Σκυταλοδρο΅ίες

περιορισ΅ούς

 

Α.5. Ορθοσω΅ατική Αγωγή

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν σωστά το σώ΅α τους.

Να προληφθούν και να διορθωθούν προβλή΅ατα της

σπονδυλικής στήλης.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική

αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τη σωστή στάση των ΅ελών του

σώ΅ατός τους.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της «διά βίου» άσκησης.

 

Η σωστή στάση του

σώ΅ατος

Η λειτουργία των ΅ελών

του σώ΅ατος

(2 ώρες)

 

Ασκήσεις για τη σωστή στάση

της σπονδυλικής στήλης που

αφορούν τις ο΅άδες των

κοιλιακών, ραχιαίων, οσφυϊκών,

και θωρακικών ΅υών.

Συ΅΅ετρικές ασκήσεις

ισοτονικού χαρακτήρα.

 

Α.6. Αναπνευστική Αγωγή

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν συστη΅ατικά τις αναπνευστικές

ικανότητες του οργανισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία.

Γνωστικός το΅έας :

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη ση΅ασία της

αναπνοής.

 

Η ση΅ασία της

αναπνοής σε ηρε΅ία

Η αναπνοή στην

άσκηση

Αναπνοή- Εισπνοή-

Εκπνοή

(2 ώρες)

 

Ασκήσεις αναπνοής

Ασκήσεις αναπνοής σε

ορισ΅ένο χρόνο.

 

Α.7 Φαντασία και δη΅ιουργικότητα

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν δραστηριότητες που οι ίδιοι θέλουν.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να χαλαρώσουν δη΅ιουργικά.

Να καλλιεργήσουν την αυτονο΅ία, τη συνεργασία, την

υπευθυνότητα, και την πρωτοβουλία.

Γνωστικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη δη΅ιουργικότητα και τη φαντασία

τους.

 

Η ση΅ασία της

ελεύθερης έκφρασης

Η χαρά της δη΅ιουργίας

(2 ώρες)

 

Επινοώ και εκτελώ τη δική ΅ου

δραστηριότητα.

.η΅ιουργώ ένα παιχνίδι ΅ε τη

φαντασία ΅ου.

 

Β. ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Β.1.Στοιχεία του ρυθ΅ού

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν τις ΅ουσικοκινητικές τους δυνατότητες.

Να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ό στην κίνηση.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν τη ΅η λεκτική επικοινωνία: εκφραστική

κίνηση, δη΅ιουργική κίνηση.

Να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν την έννοια του ρυθ΅ού.

Να αφυπνίσουν και να καλλιεργήσουν το ρυθ΅ικό

αισθητήριο που κρύβουν ΅έσα τους.

 

Ρυθ΅ική ακρίβεια

Μικρά τραγούδια ΅ε

ρυθ΅ική συνοδεία

Ήχος και κίνηση

Λόγος και κίνηση

Μουσικές φράσεις ΅ε

κινησιολογική πιστότητα

Ένταση του ήχου (Piano-

Forte)

Τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική

και κινητική συνοδεία

Ρυθ΅ική αγωγή(Tempo)

(10 ώρες)

 

Μικρά τραγούδια ΅ε ρυθ΅ική

ποικιλία.

Π.χ. Σε κάθε συλλαβή του

στίχου και παράλληλα ΅ε τη

διάρκεια της νότας τα παιδιά

κτυπάνε παλα΅άκια ή πατάνε τα

πόδια στο πάτω΅α.

Μικρά τραγούδια:

Καταλαβαίνουν και αποδίδουν

΅ε τη φωνή και το σώ΅α τους

την ένταση του ήχου, (το

«΅αλακά» και το «δυνατά»).

 

Γ. ΠΑΙΧΝΙ.ΙΑ ΟΜΑ.ΙΚΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ, ΠΑΡΑ.ΟΣΙΑΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ.ΜΕΝΑ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν την αντιληπτική τους ικανότητα:

κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική

αντίληψη, ικανότητα συντονισ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να διασκεδάσουν, να χαρούν, να εκφραστούν και να

αναπτύξουν τη φαντασία τους.

Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως:

συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση,

υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές όπως: τι΅ιότητα,

δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων,

αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να κατανοήσουν την έννοια του ατό΅ου και της ο΅άδας.

Να αποκτήσουν ισορροπία συναισθη΅άτων.

 

Παιδί και παιχνίδι

Ατο΅ικά παιχνίδια

Ο΅αδικά παιχνίδια

Παραδοσιακά παιχνίδια

Παιχνίδια άλλων χωρών

(12 ώρες)

 

Δρο΅ικά παιχνίδια.

Π.χ. διάφορες σκυταλοδρο΅ίες

Παιχνίδια ΅ε τη ΅πάλα

Παραδοσιακά παιχνίδια:

Π.χ. τα ΅ήλα, η τυφλό΅υγα,

κυνηγητό κ.α.

Παιχνίδια άλλων χωρών.

 

Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν ΅ε την κίνηση του σώ΅ατός τους το

ρυθ΅ό.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και

το τραγούδι.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του

τόπου τους.

 

Συρτός στα τρία

Γρήγορο χασάπικο

’ι-Γιώργης

Τρεις τοπικοί χοροί

(10 ώρες)

 

Να βρουν πληροφορίες για τους

συγκεκρι΅ένους χορούς, όπως:

Περιοχή που τον συναντάμε, αν

χορεύεται από άντρες ή

γυναίκες, λαβή των χεριών κ.α.

 

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.
Σύνολο ωρών: 62

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ