ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Up ] [ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ] ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ] ΜΑΘΗΤΩΝ ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αξιολόγηση της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Φ. Α.

Αυτοαξιολόγηση του δασκάλου Φ.Α.

 

Αξιολόγηση της ικανότητας του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Φ. Α.

Σερφάροντας στο internet βρίσκουμε συνεχώς ενδιαφέροντα sites για τη Φ.Α. Το αρνητικό στην όλη υπόθεση είναι ότι τα περισσότερα είναι στα Αγγλικά και κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να μην διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να τους δώσουν την πρέπουσα σημασία. Το ακόλουθο κείμενο,  πιστεύω ότι είναι  τόσο άξιο λόγου που έκανα  τη μετάφράση  � διασκευή για να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να κάνει τη δική του αυτοκριτική γιατί όλοι γνωρίζουμε  ότι ο καλύτερος και αυστηρότερος κριτής  είναι ο εαυτός μας.

Καλή αυτοαξιολόγηση λοιπόν...

Φιλικά Γιολάντα Κούκου � Κυριακίδου.

 

Αυτή η μορφή αξιολόγησης δίνεται  για να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις ικανότητες διδασκαλίας σας στη Φυσική Αγωγή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε  για να κάνετε μια αυτοαξιολόγηση  Προτείνεται να  αξιολογηθήτε στους ακόλουθους τομείς:

·        Προγραμματισμός και διδασκαλία

·        Έλεγχος και πειθαρχία

·        Ρουτίνες οργάνωσης και εργασίας

·        Οδηγίες και επίδειξη

·        Παρατήρηση και Αξιολόγηση

·        Μέθοδοι και διαφοροποίηση

·        Γενική διδασκαλία

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα για να κάνετε την αξιολόγησή σας:

1. εντελώς πραγματοποιημένος

2. συνήθως πραγματοποιημένος

3. μερικές φορές πραγματοποιημένος

4. περιστασιακά πραγματοποιημένος

5. αποτυχημένος να επιτύχει  

6. μη εφαρμόσιμος
 

Προγραμματισμός & προετοιμασία

Ο προγραμματισμός & η προετοιμασία μου.....

1. έλαβε υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές ασφάλειας
2. ήταν κατάλληλη για το επίπεδο δυνατότητας της τάξης μου
3. διαφοροποιήθηκε επαρκώς
4. εξασφάλισε τα μέσα και τα υλικά που χρειαζόμουν για το μάθημα
5. εξέτασε τις  πιθανές οργανωτικές παραλείψεις
6. εξασφάλισε ότι  όλα τα παιδιά θα είχαν τη στολή της γυμναστικής τους
7. εγκατέστησε  ένα πρόγραμμα της εργασίας δηλ. χτίζοντας στο προηγούμενο μάθημα και οδηγώντας στον επόμενο
8. περιείχε ένα κατάλληλο ποσό περιεχομένου...
9. και  σωστό χρόνο για κάθε δραστηριότητα
10.  προσδιόρισε σαφώς  τις προοριζόμενες εκβάσεις εκμάθησης του μαθήματος
11, περιέλαβε το κατάλληλο περιεχόμενο π.χ.. προθέρμανση, ανάπτυξη ικανοτήτων, αποθεραπεία κ.λπ......
12. έλαβε υπόψη την αξιολόγηση της εργασίας των παιδιών
13. εξέτασε τις σχετικές ρουτίνες εργασίας της τάξης π.χ. πώς το μάθημα αρχίζει και τελειώνει.

Έλεγχος & πειθαρχία

ο έλεγχος και η πειθαρχία μου...
14. εξασφάλισε ότι τα παιδιά εκτελούσαν  τη στοιχειώδη εργασία σε όλο το μάθημα
15. χρησιμοποίησε μια σειρά των στρατηγικών που ήταν κατάλληλες για τα άτομα π.χ. εκλεκτική αδιαφορία, θετικό που επισημαίνει, αποκλεισμός χρόνου αδράνειας
16. χρησιμοποίησε τους σαφείς, θετικά πλαισιωμένους κανόνες για τους οποίους τα παιδιά ήταν ενήμερα και τους  κατανοούσαν
17. ήταν χτισμένος στην υπάρχουσα καλή πρακτική μέσα στο σχολείο
18. εκτελέσθηκε με έναν ήρεμο και επαγγελματικό τρόπο δηλ.. Δεν έχασα την ψυχραιμία μου  μου και είχα πάντα τον έλεγχο.
19. δεν μείωνε  τα παιδιά μπροστά στους τους συμμαθητές τους
20. κατέστησε τις συνέπειες  σε περίπτωση που δεν τηρούνταν οι σαφείς κανόνες που δόθηκαν & τόνιστηκε η θετική πλευρά της εμμονής σε αυτούς
21. εξασφάλισε ότι οποιαδήποτε προβλήματα θα ήταν ορατά.
22. ενισχύθηκε από τη σαφή, συνεπή μου στάση
23.είχα αποτελέσματα επειδή είχα  προβλέψει  ένα πρόβλημα και είχα σκεφτεί τη λύση του  εκ των προτέρων
24. υιοθετήθηκε  μια σειρά στρατηγικών έως ότου βρήκα αυτή  που λειτούργησε καλύτερα

Ρουτίνες οργάνωσης & εργασίας

 Στην οργάνωσή μου
25.  Έλεγξα ότι τα παιδιά κατανόησαν τις οδηγίες προτού ξεκινήσουν την εργασία τους.
26. εξασφάλισα ότι ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε αποτελεσματικά
27. Χρησιμοποίησα τα παιδιά για την τοποθέτηση του εξοπλισμού όπου ήταν ασφαλές γι αυτά.
28. ομαδοποίησα τα παιδιά αποτελεσματικά
29. οργάνωσα με τέτοιο τρόπο τις δραστηριότητες ώστε  να κυλήσουν ομαλά από την μια στην επόμενη
30. έλαβα προληπτικά μέτρα για τη ασφάλεια των παιδιών
31. γι αυτές τις διαδικασίες χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλο ποσό χρόνου του μαθήματος
32. η οργάνωση μου ήταν τέτοια που μπορούσε να  προσαρμοστεί  γρήγορα  στις απρόβλεπτες περιστάσεις
33.  γινόταν σαφές  στα παιδιά  πότε να αρχίσουν ή να σταματήσουν μια δραστηριότητα
34. μεγιστοποίησε τα επίπεδα δραστηριότητας των παιδιών
35. άφησε  ικανοποιητικό χρόνο στο τέλος του μαθήματος να ενισχυθούν οι προοριζόμενες εκβάσεις εκμάθησης

 
οι ρουτίνες εργασίας μου  
36. ενισχύθηκαν σε όλο το μάθημα
37. εντάχτηκαν  ομαλά στη ροή του μαθήματος
38. ήταν χτισμένες στην υπάρχουσα καλή πρακτική

Οδηγία & επίδειξη

οι οδηγίες μου...
39. δόθηκαν όταν είχα εξασφαλίσει την προσοχή όλων των παιδιών
40. προηγήθηκε η κατάλληλη επίδειξη
41. ήταν συνοπτικές, σχετικές και σαφώς διατυπωμένες
42. χρησιμοποιήθηκαν οι  εικόνες και η γλώσσα που προώθησαν την εκμάθηση
43. ήταν  βασισμένες  στην αξιολόγηση και τις παρατηρήσεις μου
οι επιδείξεις
....
44. έγιναν   αφού πρώτα όλοι ήταν στην κατάλληλη θέση να τις παρατηρήσουν 
45. επισήμανα την προσοχή των παιδιών στο σχετικό μέρος χρησιμοποιώντας τη λεκτική εστίαση
46. επιβραδύνθηκε ή/και χωρίστηκε η επίδειξη  για να καταστήσει το σχετικό σημείο διδασκαλίας πιό προσιτό
47. έδωσε σε  διαφορετικά παιδιά την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη  εργασία τους
48. βοήθησε τα παιδιά να καταλάβουν τι ήθελα να κάνουν  και...
49. .... επεξήγησε αυτό που πήγαινε λανθασμένο
50. χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει στα άλλα παιδιά  νέες ιδέες
51. οργανώθηκαν ενώ η τάξη εργαζόταν ακόμα
52. περιστασιακά περιλήφθηκαν στο μάθημα για να παρουσιαστεί προθυμία από μέρους των παιδιών και  να τα παρακινήσει

Παρατήρηση & αξιολόγηση

η παρατήρησή μου ....
53. έλεγξε ότι τα παιδιά εργάζονταν ακίνδυνα
59. έλεγξε ότι τα παιδιά εργάζονταν στο σύνολο των δραστηριοτήτων
60. έλεγξε ότι οι δραστηριότητες που τέθηκαν ήταν κατάλληλες για τα παιδιά
61. έλεγξε ότι οι δραστηριότητες που τέθηκαν διαφοροποιήθηκαν αρκετά
62. διευκολύνθηκε με τον προσδιορισμό θέσης στην περίμετρο της ομάδας ενώ τα παιδιά εργάζονταν
63. με βοήθησε για να προσδιορίσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες στην εργασία των παιδιών
η αξιολόγησή μου .......
64. ήταν σαφής στους στόχους της δηλ.. Ήξερα τι έψαχνα και γιατί

65. ήταν συνεχής  και αποτέλεσε το μέρος της γενικής στρατηγικής διδασκαλίας μου
66. χρησιμοποιήθηκε  για να βοηθήσει την εκμάθηση των παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
67. μου επέτρεψε  να αντιδράσω κατάλληλα στα θετικά  και στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν
68. βασίστηκε σε μια υγιή κατανόηση της δραστηριότητας που αναλήφθηκε
69. με βοήθησε να αναπτύξω την εκμάθηση των παιδιών στα επόμενα μαθήματα

Μεθόδοι & διαφοροποίηση

οι μέθοδοι & η διαφοροποίησή μου ......
70. εξασφάλισαν  ότι όλα τα μέλη της τάξης εκτέλεσαν τις ασκήσεις στο καλύτερο επίπεδο που μπορούσαν
71. βοήθησε τα   παιδιά  να προχωρήσουν  σε ένα  επίπεδο ανάλογο των δυνατοτήτων τους 
72. βοήθησαν να ομαδοποιηθούν τα παιδιά κατάλληλα

73. βασίστηκαν  σε μια υγιή κατανόηση πώς οι ικανότητες μαθαίνονται
74. τροποποιήθηκαν  βασισμένες στην υγιή παρατήρηση και την αξιολόγηση

Διδασκαλία - γενική

η διδασκαλία μου ....
75
. χρησιμοποιήθηκαν  ερωτήσεις για να αξιολογήσουν τη γνώση των μαθητών, την εκμάθηση και κατανόηση
76. υιοθέτησε ένα κατάλληλο ποσό άμεσης διδασκαλίας και.....
77. λιγότερο διδασκαλικές -κατευθυνόμενες στοιχειώδεις εργασίες
78. έδωσε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να συμβάλει θετικά στο μάθημα
79. μου επέτρεψε να έχω  προσωπική επαφή με το κάθε παιδάκι κατά τη διάρκεια του μαθήματος
80. μου επέτρεψε να αξιοποιήσω και να εμπλέξω στο μάθημα και  άλλους ενήλικες σχετικούς με το θέμα.
81. μεγιστοποίησε τα επίπεδα δραστηριότητας των παιδιών
82. εξασφάλισε ότι το μάθημα άρχισε και τελείωσε με ένα τακτικό τρόπο
83. εξασφάλισε την πορεία του μαθήματος οδηγώντας το  με έναν τρόπο συνεπή προς τους στόχους του
84. παρακίνησε τα παιδιά να δώσουν  το καλύτερό τους εαυτό
85. δώθηκε ο κατάλληλος  έπαινος  στα παιδιά 
86. ο τόνος της φωνής  μου ήταν ο κατάλληλος για να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον εκμάθησης
87. δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά:
να προγραμματίσουν  και να πάρουν  αποφάσεις
να λύσουν  προβλήματα, να αυτοσχεδιάσουν
και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους.
88. τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αξιολογηθούν και από άλλους στην  εργασία τους
89. προήγαγε τις ευρύτερες εκβάσεις εκμάθησης όπως η καλή αθλητική συμπεριφορά, η ανοχή  κ.λπ... ..
90. επέτρεψε ένα κατάλληλο "επίπεδο θορύβου" για τη δραστηριότητα που αναλήφθηκε.

Πηγή : aber.ac.uk/                        

επιστροφή

 

Αυτοαξιολόγηση του δασκάλου Φ.Α

 Πιο κάτω ακολουθούν 16 ερωτήσεις που μπορείτε να υποβάλετε στον εαυτό σας για να κάνετε  μια αυτοαξιολόγηση του έργου σας στο μάθημα της Φ.Α. .

 1. Μπορώ να πω ξεκάθαρα, τι προσφέρω στα παιδιά κάθε μέρα;
 2. Προγραμματίζω τη δουλειά μου σε ενότητες;
 3. Προγραμματίζω το κάθε μάθημα προσεχτικά;
 4. Λαμβάνω υπόψη τις ατομικές διαφορές των παιδιών στον προγραμματισμό μου;
 5. Είμαι δημοκρατικός στην οργάνωση της τάξης μου και στην επαφή μου με τα παιδιά;
 6. Βοηθώ τα παιδιά να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και τα οδηγώ για να τις ξεπεράσουν;
 7. Είναι ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες που προγραμματίζω;
 8. Αξιολογώ την πρόοδο των παιδιών σωστά και με συνέπεια;
 9. Κτίζω τα μαθήματά μου με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προηγούμενων μαθημάτων;
 10. Δίνω ευκαιρίες για αυτοέκφραση, δημιουργικότητα και αυτοαξιολόγηση στα παιδιά;
 11. Κάνω την καλύτερη δυνατή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, που έχω στη διάθεση μου;
 12. Υπάρχει καλή ατμόσφαιρα για μάθηση στην τάξη;
 13. Συνεργάζομαι μαζί με τους άλλους δασκάλους και το διευθυντή για την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος, τη φροντίδα εξοπλισμού και τη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων;
 14. Απολαμβάνω τη διδασκαλία της Φ.Α.;
 15. Βελτιώνω τις γνώσεις μου και την ικανότητά μου για τηδιδασκαλία της Φ.Α. μέσω της μελέτης σύγχρονης βιβλιογραφίας και της παρακολούθησης σεμιναρίων;
 16. Ζητώ βοήθεια από τον επιθεωρητή, το σύμβουλο, το διευθυντή ή άλλους δασκάλους όταν χρειάζεται;

Στέλιος Στυλιανού    

«Η φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο»

                                                                                             Λευκωσία 1997

επιστροφή