[UP]

 

Ετήσιος προγραμματισμός

(Από το σεμινάριο του Υ.Π. Λεμεσός 2007)

 Τι επιλογές έχω;

 • Να υιοθετήσω τον προγραμματισμό κάποιου άλλου
 • Να προσαρμόσω ένα έτοιμο προγραμματισμό στις ανάγκες μου
 • Να ξεκινήσω από την αρχή και να δημιουργήσω το δικό μου προγραμματισμό
 • «Προγραμματισμός της τελευταίας στιγμής ».Πηγαίνω στο σχολείο και κάνω ότι θυμάμαι εκείνη η στιγμή, χωρίς να προγραμματιστώ. Όμως με το τέλος της χρονιάς θα αναρωτηθείς τι έκανα πέρσι, μήπως επαναλαμβάνω τις ίδιες ασκήσεις συνεχώς, ποιους στόχους έθεσα και τι πέτυχα;

 Στάδια

 1. Καθιερώστε μια βάση αξίας για το πρόγραμμα
 2. Αναπτύξτε ένα εννοιολογικό πλαίσιο

Γ.   Καθορίστε τους στόχους τους προγράμματος

Δ.   Σχεδιάστε το πρόγραμμα

Ε.   Καθιερώστε τις διαδικασίες αξιολόγησης

Στ. Εφαρμόστε το πρόγραμμα

Α. Καθιέρωση μιας βάσης αξίας

Να καθορίσετε τις παραμέτρους στις οποίες θα στηρίξετε για τη δημιουργία του προγραμματισμού όπως: οι κινητικές δεξιότητες, συνεργασία μεταξύ των παιδιών, κατάλληλές δραστηριότητες για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, ανάπτυξη φυσικής κατάστασης κ.λ.π.

Ο σκοπός είναι το παιδί να :

·        Αναπτύξει κινητικές δεξιότητες

·        Υιοθετήσει αθλητικό τρόπο ζωής

·        Αποκτήσει ψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης

·         Καταλάβει  και να σεβαστεί το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων στο μάθημα της φυσικής αγωγής

·         Καταλάβει ότι η φυσική αγωγή δίνει ευκαιρίες για διασκέδαση

·         Συνεργάζεται

·         Καταλάβει τη σχέση φυσικής αγωγής και υγείας

Β. Ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου

 1. Κατηγορίες μετακίνησης

·        Μετακίνηση με σταθερό άξονα

·        Μετακίνηση στο χώρο

·        Δεξιότητες χειρισμού

 1. Κινητικές έννοιες

·        Προσπάθεια ( δύναμη, ροή, ταχύτητα )

·        Γνώση χώρου (επίπεδα, κατεύθυνσης )

·        Σχέσεις με αντικείμενα και ανθρώπους

 1. Ειδικές περιοχές φυσικής αγωγής

·        παιχνίδια

·        Χορός

·        Εκπαιδευτική Γυμναστική (Educational gymnastics)

·        Κλασικός Αθλητισμός

·        Δραστηριότητες συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων

 1. Επίπεδο μαθητών στις κινητικές δεξιότητες
 2. Σε ποια ηλικία παιδιών απευθύνεσαι;
 3. Φυσική κατάσταση

·        Σε σχέση με την υγεία (αντοχή, μυική δύναμη, μυική αντοχή, ευλυγισία )

·        Απόδοση του μαθητή (ισορροπία, συντονισμός, ευκινησία, ταχύτητα, ισχύς ) 

 1. Τρόπος διδασκαλίας

·        Κατευθυνόμενο, με επίκεντρο το δάσκαλο

·        Ελεύθερο με επίκεντρο το μαθητή

·        Συνδυασμός των δύο πιο πάνω 

Γ. Καθορίστε τους στόχους

Πριν καθορίσετε τους στόχους πρέπει να έχετε τις πιο κάτω πληροφορίες

 • Διαθέσιμες εγκαταστάσεις (γήπεδο καλαθόσφαιρας, γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβο, κλειστή αίθουσα κ.λ.π.).
 • Εξοπλισμός (μπάλες, ρακέτες, κρεβατάκια, εμπόδια κ.λ.π.).
 • Γεωγραφική τοποθεσία ( βουνό, θάλασσα ).
 • Καιρικές συνθήκες.
 • Κοινότητα.
 • Εκπαιδευτικοί στόχοι του σχολείου.
 • Αριθμός μαθητών.
 • Χρόνος κάθε περιόδου ( 40; 35΄, 30΄, 25΄).
 • Αριθμός μαθημάτων ( 60 μαθήματα κάθε χρόνο;).

 

Δ. Σχεδιάστε το πρόγραμμα

 • Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία (συχνότητα ) ανάμεσα στους στόχους.
 • Τι μέσα θα χρησιμοποιήσω για να πετύχω τους στόχους μου;

Παιχνίδια που είναι εύκολα να τα παίξουν τα παιδιά, με λίγους και απλούς κανονισμούς .Χρειάζονται λίγα υλικά ή καθόλου.

Χορός: ρυθμός, να αναγνωρίζουν το πρώτο μπιτ από ένα μέτρο, ένταση της κίνησης ή μουσικής δυνατά και σιγά κ.λ.π).Τα παιδιά να τραγουδούν και να δημιουργούν ρυθμούς. Ελληνικούς και κυπριακούς χορούς, ξένους χορούς, αερόμπικ.

Εκπαιδευτική Γυμναστική (Educational Gymnastics):κινητικές δεξιότητες  άλματα προσγείωση, κύλισμα, ισορροπίες, ταλάντευση, στροφή, συστροφή, αναρριχήσεις, κ.λ.π, ( Ρυθμική Γυμναστική και Γυμναστική)

Κλασικός Αθλητισμός:ταχύτητα, άλματα, ρίξιμο  

Δραστηριότητες: χάρτες, ομαδική συνεργασία, λύση προβλημάτων κ.λ.π.

 

Ε. Καθιερώστε τις διαδικασίες αξιολόγησης

Είναι ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου προγραμματισμού γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να αξιολογείς τι έχουν επιτύχει οι  μαθητές σου .Επίσης η αξιολόγηση σου δείχνει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγραμματισμού σου.

 

Στ. Εφαρμόστε το πρόγραμμα

Έχει μεγάλη σημασία για να επιτύχει ο προγραμματισμός σας να ακολουθήσετε τα τέσσερα στάδια όπως φαίνεται πιο κάτω

1. Προσχεδιάστε.

2. Εφαρμόστε.

3. Παρατηρήστε και αξιολογήστε.

4. Αξιολογήστε και αναθεωρήστε τα μαθήματά σας.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ενδεικτικός ετήσιος σχεδιασμός

Ετήσιος προγραμματισμός – οι περιοχές σε ποσοστά

Πίνακας Περιοχών σε ποσοστά

 

 

Τάξεις

Περιοχές

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

Στ΄

Χορός

(Dance)

13%

15%

10%

10%

10%

10%

Εκπαιδευτική Γυμναστική

 • Γυμναστική
 • Ρυθμική Γυμναστική

(Gymnastics)

55%

 

25%

30%

50%

 

25%

25%

50%

 

25%

25%

28%

 

17%

11%

22%

 

10%

12%

23%

 

10%

13%

Παιχνίδια

( Games)

22%

20%

25%

35%

40%

40%

Στίβος (Athletics)

0

0

0

15%

15%

15%

Δραστηριότητες

(Outdoor Activities Adventure)

10%

15%

15%

12%

13%

12%

Σύνολο

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ετήσιος προγραμματισμός - Οι περιοχές σε μαθήματα

Πίνακας Περιοχών κατά μάθημα

 

 

Τάξεις

Περιοχές

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

Στ΄

Χορός

(Dance)

8

9

6

6

6

6

Εκπαιδευτική Γυμναστική

 • Γυμναστική
 • Ρυθμική Γυμναστική

(Gymnastics)

33

 

15

18

30

 

15

15

30

 

15

15

17

 

10

7

13

 

6

7

14

 

6

8

Παιχνίδια

( Games)

13

12

15

21

24

24

Στίβος (Athletics)

0

0

0

9

9

9

Δραστηριότητες

(Outdoor Activities Adventure)

6

9

9

7

8

7

Σύνολο

60

60

60

60

60

60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 

 

Στυλ διδασκαλίας

(Από το σεμινάριο του Υ.Π. Λεμεσός 2007)

Παράγγελμα

Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες και ο μαθητής αντιδρά σε αυτές. Η εκτέλεση είναι ακριβής με στόχο την αντιγραφή ενός μοντέλου

Εξάσκηση σε σταθμούς

Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το μάθημα σε σταθμούς και τοποθετεί καρτέλες με οδηγίες/ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Ο μαθητής εκτελεί τις ασκήσεις ατομικά ή ομαδικά στον κάθε σταθμό μέ ή χωρίς ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό.

Αμοιβαία διδασκαλία

Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει καρτέλα με κριτήρια προσοχής για μια άσκηση. Τα παιδιά σε ζευγάρια, εκτελεστής και βοηθός, κάνουν την άσκηση και ο βοηθός δίνει άμεση ανατροφοδότηση στον εκτελεστή με βάση τα κριτήρια της καρτέλας για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης.

Αυτοέλεγχος

Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει ένα φύλλο αξιολόγησης για μια άσκηση ή για ένα θέμα. Ο μαθητής εκτελεί την άσκηση ατομικά και με βάση τα σημεία του φύλλου αξιολόγησης αξιολογεί τον εαυτό του έτσι ώστε να τον βελτιώσει.

Μη αποκλεισμός

διαφοροποίηση του βαθμού δυσκολίας της κάθε άσκησης

Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει μια άσκηση έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να την εκτελέσουν.

Καθοδηγούμενη Εφευρετικότητα

Ο εκπαιδευτικός θέτει μια σειρά από ερωτήσεις έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον μαθητή στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Συγκλίνουσα Εφευρετικότητα

Ο εκπαιδευτικός υποβάλει μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα και οι μαθητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τη μοναδική λύση που υπάρχει σε αυτό.

Αποκλίνουσα Παραγωγικότητα

Ο δάσκαλος θέτει ένα ερώτημα και οι μαθητές προσπαθούν να βρούν πολλές πιθανές απαντήσεις σε αυτό

Σχεδιασμός προγράμματος από μαθητή

Ο εκπαιδευτικός διαλέγει το θέμα διδασκαλίας, δίνει στο μαθητή ένα φύλλο με διάφορες ασκήσεις. Ο μαθητής επιλέγει και εκτελεί μια σειρά από ασκήσεις που οργανώνει σε ένα πρόγραμμα.

Πρωτοβουλία του μαθητή

Ο μαθητής επιλέγει τη μέθοδο με την οποία επιθυμεί να διδαχθεί το αντικείμενο της διδασκαλίας.

Αυτοδιδασκαλία

Ο μαθητής αποφασίζει τι θέλει να μάθει, το σχεδιάζει, το εκτελεί και το αξιολογεί. Ο εκπαιδευτικός ασκεί συμβουλευτικό ρόλο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ