ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ο.Ε.Δ.

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ, ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ)

[UP]

Παιχνίδια Άμυνας -  Επίθεσης  

Από το Εκπαιδευτικό Συνέδριο του Υ.Π. 2006-2007 για Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα

Παιχνίδια

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man)

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν.

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα       β) χωρίς ντρίπλα

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man).Σουτ μετά από 4; πάσες

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Οι επιθετικοί για να μπορέσουν να κάνουν σουτ πρέπει να κάνουν προκαθορισμένο αριθμό πασών 4;  και μετά να κάνουν σουτ.

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα          β) χωρίς ντρίπλα

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man). Έναρξη με πάσα από δάσκαλο

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Ο δάσκαλος κρατεί την μπάλα στο τρίποντο και πασάρει στην ομάδα που κάνει επίθεση. Πασάρει όταν κάποιο παιδί που επιτίθεται ξεμαρκαριστεί από τον αμυντικό και είναι σε θέση, που έχει καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει.

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα       β) χωρίς ντρίπλα

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man).Να ακουμπήσουν όλοι την μπάλα πριν να κάνουν σουτ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Οι επιθετικοί πρέπει να ακουμπήσουν όλοι την μπάλα πριν κάνουν σουτ

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα          β) χωρίς ντρίπλα

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man).Να σκοράρουν όλοι

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Κερδίζει η ομάδα που θα σκοράρουν όλα τα παιδιά της ομάδας.

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα             β) χωρίς ντρίπλα

3; με  2; Οι επιθετικοί περισσότεροι από τους αμυντικούς με τζόκερ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι επιθετικοί είναι περισσότεροι από τους αμυντικούς. Οι αμυντικοί προσπαθούν να καλύψουν χώρο. Ένα παιδί ή ο δάσκαλος  είναι πάντα επιθετικός, τζοκερ. Αλλάζει σε συγκεκριμένο χρόνο

Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα           β) χωρίς ντρίπλα

Μαρκάρω τον παίκτη μου (man to man). Με διαφορετικό αριθμό παικτών

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον διαφορετικό αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 3 με 2, 4 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν τον τρόπο που θα αμύνονται α) να καλύπτουν χώρο β) να μαρκάρουν παίκτη

 Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα           β) χωρίς ντρίπλα

Ο πολιορκητής (Βασική αμυντική στάση- προσποίηση) 

Τα παιδιά σε ζευγάρια με μία μπάλα και ένα στεφάνι. Το ένα παιδί είναι ο φρουρός και στέκεται μπροστά στο κάστρο με ανοικτά χέρια σε θέση άμυνας (σούμο).Το άλλο παιδί προσπαθεί να ρίξει το βόλι του, μπάλα, στο κάστρο , στεφάνι. Αν ο φρουρός πιάσει την μπάλα αλλάζουν ρόλους. Το παιχνίδι παίζεται        2 με 2 και 3 με 3 με:

α)  ντρίπλα

β)  όσα βήματα θέλουν

γ) μηδέν βήματα, ακίνητοι

δ) ένα βήμα

ε) 1-3 βήματα

στ) 1-3 βήματα ντρίπλα και 1-3 βήματα

ζ) υποχρεωτικές πάσες ένα συγκεκριμένο αριθμό

Το κάστρο (Βασική αμυντική στάση- προσποίηση) 

Τα παιδιά σε ζευγάρια με μία μπάλα και ένα στεφάνι. Τοποθετούν την μπάλα στο στεφάνι και το ένα παιδί είναι ο φρουρός και έχει τα χέρια του πίσω από την πλάτη. Το άλλο παιδί προσπαθεί να ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι του. Όταν τα καταφέρει αλλάζουν ρόλους .Το παιχνίδι παίζεται και 2 με 2 και 3 με 3.

Το κάστρο με πλάτη (Βασική αμυντική στάση- προσποίηση) 

Τα παιδιά σε ζευγάρια με μία μπάλα και ένα στεφάνι. Τοποθετούν την μπάλα στο στεφάνι και το ένα παιδί είναι ο φρουρός και έχει πλάτη  το συμμαθητή του. Το άλλο παιδί προσπαθεί να ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι του. Όταν τα καταφέρει αλλάζουν ρόλους .Το παιχνίδι παίζεται και 2 με 2 και 3 με 3.

Η μπάλα πίσω από την τελική γραμμή

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τα παιδιά προσπαθούν με πάσες να ακουμπήσουν την μπάλα στην αντίπαλη τελική γραμμή. Τα παιδιά όταν κρατούν την μπάλα μπορούν να προχωρήσουν:

α) με ντρίπλα

β) με όσα βήματα θέλουν

γ) χωρίς βήμα

δ) με ένα βήμα

ε) με 1-3 βήματα

στ) υποχρεωτικά πάσες ένα συγκεκριμένο αριθμό

Ο βασιλιάς

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τοποθετώ δύο καρέκλες στις τελικές γραμμές. Σε κάθε καρέκλα κάθεται ένα παιδί. Η ομάδα του ξεκινά από την απέναντι καρέκλα και προσπαθεί με ντρίπλες ή μόνο πάσες να του πασάρει (πρέπει να κάθεται όταν θα πιάσει την μπάλα.).Όποιο παιδί βάλει γκολ αλλάζει θέση.

Αντί καρέκλα μπορεί να στέκεται ένα παιδί, βασιλιάς στη γραμμή και να πιάνει την μπάλα. Το παιδί μπορεί να είναι α)ακίνητος β) να κινείται πάνω στην γραμμή μόνο.

Ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τοποθετώ δύο καρέκλες στις τελικές γραμμές. Σε κάθε καρέκλα κάθεται ένα παιδί, βασιλιάς. Η ομάδα του ξεκινά από την απέναντι καρέκλα και προσπαθεί με ντρίπλες ή μόνο πάσες να του πασάρει (πρέπει να κάθεται όταν θα πιάσει την μπάλα.).Επίσης ένα παιδί στέκεται στην πλάγια γραμμή, πρίγκιπας. Για να μπορούν να σκοράρουν πρέπει να πασάρουν στον πρίγκιπα. Όποιο παιδί βάλει γκολ αλλάζει θέση.

Αντί καρέκλα μπορεί να στέκεται ένα παιδί, βασιλιάς στη γραμμή και να πιάνει την μπάλα. Το παιδί μπορεί να είναι α)ακίνητος β) να κινείται πάνω στην γραμμή μόνο.

Αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κρατούν την μπάλα και τρέχουν και προσπαθούν να ρίξουν την μπάλα στην αντίπαλη εστία.. Οι αντίπαλοι μπορούν να τους σταματήσουν πιάνοντας τους από τη μέση μόνο!!!

Χάντμπολ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Υπάρχει τερματοφύλακας. Όταν μπει γκολ αλλάζει ο τερματοφύλακας. Προχωρούν  με 1-3 βήματα και πάσα με ένα χέρι ή 1-3 βήματα ντρίπλα και 1-3 βήματα.

Πέντε ;  πάσες

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα προσπαθεί να κάνει πέντε; πάσες συνεχόμενες και η άλλη προσπαθεί να την εμποδίσει. Όποια ομάδα κάνει πέντε πάσες κερδίζει ένα βαθμό.

Το παιχνίδι παίζεται: α) με ντρίπλα                β) χωρίς ντρίπλα

Ψαράκι

Τα παιδιά σε τριάδες με μια μπάλα. Ένα παιδί είναι στη μέση και προσπαθεί να πιάσει την μπάλα όταν οι άλλοι δύο κάνουν πάσες. Το παιχνίδι παίζεται 2 με 1, 3 με 2 , 5 με 2 κλπ.

Ποδόσφαιρο 3 με 3 μικρές πόρτες

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τριών. Παίζουν 3 με 3. Για πόρτες τοποθετούν δύο κώνους σε απόσταση 1 μέτρο μεταξύ τους. Πρέπει να περάσουν την μπάλα μέσα από τους κώνους

Κτυπήστε το βράχο

2 με 2.Τοποθετώ μια μπάλα πάνω σε ένα πιάτο, κίτρινο σημαδάκι. Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο και προσπαθούν να χτυπήσουν το βράχο, μπάλα.

Ποδόσφαιρο με 4 εστίες

Τοποθετώ τέσσερις εστίες σε σχήμα ρόμβου. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα προσπαθεί να βάλει γκολ στις δύο εστίες που βρίσκονται απέναντι και η άλλη ομάδα στις άλλες δύο.

Ποδόσφαιρο με κινητή εστία

2 με 2 .Δυο παιδιά κρατούν μια κορδέλα ψηλά(ένας από κάθε ομάδα).Τα δύο παιδιά σχηματίζουν μια πόρτα και περπατούν στο γήπεδο όπου θέλουν. Τα υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να βάλουν γκολ. Αλλάζουν ρόλους μετά από κάθε γκολ.

Ποδόσφαιρο με κράτημα από την μέση

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τα παιδιά κρατούν την μπάλα και τρέχουν. Οι αντίπαλοι προσπαθούν να του ανακόψουν πιάνοντας τους από τη μέση. Για να μπει γκολ πρέπει: α)να κάνουν σουτ β) με κεφαλιά γ)να πασάρουν σε συμπαίκτη τους να κάνει σουτ δ)να πασάρουν σε συμπαίκτη τους να κάνει κεφαλιά.

Ποδόσφαιρο με μια εστία

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες  3 με 3. Τοποθετώ ένα εμπόδιο ή δύο κώνους και σχηματίζω μια εστία, πόρτα. Τα παιδιά μπορούν να βάλουν γκολ από μπροστά και από πίσω

Ποδόσφαιρο με σιαμαίους

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τοποθετώ δύο μικρές πόρτες. Τα παιδιά της κάθε ομάδας πιάνουν χέρι σε ζευγάρια. Τρέχουν σε ζευγάρια και προσπαθούν να βάλουν γκολ.

Ποδόσφαιρο. Ψαράκι 5 με 2

Τα πέντε παιδιά δημιουργούν ένα κύκλο. Τα δύο παιδιά είναι ψαράκια και βρίσκονται στο κέντρο. Τα παιδιά κάνουν πάσες και τα ψαράκια προσπαθούν να τους πιάσουν την μπάλα. Όποιο παιδί ακουμπήσει την μπάλα αλλάζει ρόλο.(τα παιδιά μπορεί να κάνουν πάσες με μία επαφή ή με δύο ή με όσες θέλουν)

Φρίσπι

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Τα παιδιά προσπαθούν να ρίξουν το φρίσπι μέσα από τα τέρματα, γκολπόστ.

Χόκεϊ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Μπορεί να έχει τερματοφύλακα ή μικρές πόρτες.

Αμέρικαν φλακ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με3 κλπ. Κάθε παιδί τοποθετεί μία κορδέλα στο πλάι. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Προσπαθούν να πιάσουν την μπάλα ή να πιάσουν την κορδέλα του παιδιού που κρατεί την μπάλα. Εάν πιάσουν την κορδέλα του παιδιού που έχει την μπάλα, τότε η μπάλα πηγαίνει στην άλλη ομάδα. Μπορεί να έχει τερματοφύλακα ή μικρές πόρτες.

Σκούτερ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, με τον ίδιο αριθμό παιδιών σε κάθε ομάδα π.χ. 2 με 2, 3 με 3 κλπ. Τα παιδιά που είναι αμυντικοί συμφωνούν ποιο παίκτη θα μαρκάρουν. Κάθε παιδί κάθεται σε ένα σκούτερ. Μπορούν να παίξουν παιχνίδια όπως

α) καλαθόσφαιρα

β) πετόσφαιρα

γ) χάντμπολ

δ) Ο πολιορκητής

ε) η μπάλα στην τελική γραμμή.

στ) κλπ.

Πετόσφαιρα 2 με 2 

Τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια. Παίζουν πετόσφαιρα με μια μπάλα. Στόχος να περάσει στο άλλο γήπεδο η μπάλα και να πέσει κάτω στο γήπεδο τους

α) με ρίξιμο

β) με δάχτυλα

γ) κάνουν τρεις επαφές και η τρίτη επαφή γίνεται με δάχτυλα

δ) κάνουν τρεις επαφές και η δεύτερη και η τρίτη με δάχτυλα

ε) Κάνουν τρεις επαφές και οι τρεις με δάχτυλα

3 ομάδες

Παιχνίδι καλαθόσφαιρας 3 ομάδες Η μια περιμένει έξω και κάνει εξάσκηση ντρίπλα με μία μπάλα το κάθε παιδί. Οι άλλες δυο παίζουν διπλό. Όποια ομάδα δεκτή καλάθι βγαίνει έξω και μπαίνει η άλλη.

5 ομάδες

Τα παιδιά χωρίζονται σε πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα φορεί ένα χρώμα φανέλας. Οι δύο ομάδες παίζουν μονό στον ένα καλάθι και οι άλλες δύο στο άλλο καλάθι. Η πέμπτη ομάδα περιμένει έξω και συζητά με το δάσκαλο τον τρόπο που αγωνίστηκαν Όταν μπει ένα καλάθι, βγαίνει έξω και μπαίνει η Πέμπτη ομάδα κ.λ.π.

Αδειάστε το γήπεδο σας και πιάστε στον αέρα

Τα παιδιά χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες (αγόρια εναντίον των αγοριών και τα κορίτσια εναντίον των κοριτσιών).Η κάθε ομάδα κρατεί 4 μπάλες και τις πετά στο άλλο γήπεδο. Αν η αντίπαλη ομάδα πιάσει μια μπάλα πριν χτυπήσει στο έδαφος την τοποθετούν σε ένα στεφάνι που βρίσκεται στο τέλος του γηπέδου. Αν όχι την πετούνε πίσω στο άλλο γήπεδο. Κερδίζει η ομάδα που θα μαζέψει τις περισσότερες μπάλες.

Παιχνίδι με δύο μπάλες.

Τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες. Κάνουν σέρβις ταυτόχρονα και προσπαθούν οι μπάλες να μην πέσουν κάτω. Όποια μπάλα πιάσουν την περνούν με δάχτυλα απέναντι. Όταν πέσουν και οι δύο μπάλες κάτω ξανά κάνουν σέρβις. Μετρούν βαθμούς.
*  Πόρτες: κώνοι , εμπόδιο, κώνος, μπάλα, πιατάκι με μπάλα, στεφάνι, κώνοι με αριθμούς, γραμμή, πιατάκια, στεφάνι με μπάλα, στεφάνι με κώνο κλπ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ